Satversmes tiesas, Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās

09.12.2015.

Satversmes tiesas, Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas trīspusējā tikšanās par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem (Rīgā, Latvijā).