Satversmes tiesas konference “Pamattiesību ierobežojumi demokrātiskā valstī”

11.12.2015.

Satversmes tiesas konference “Pamattiesību ierobežojumi demokrātiskā valstī”.