Satversmes tiesas 5. gadadienai veltīta starptautiska konference

10.11.2001.

Satversmes tiesas 5. gadadienai veltīta starptautiska konference “Pamattiesību aizsardzība Konstitucionālajā tiesā”, ko organizēja Satversmes tiesa un Vācijas Fonds internacionālajai juridiskajai sadarbībai.