Satversmes tiesa pirmo reizi izbeidz tiesvedību

13.06.1997.

Satversmes tiesa pirmo reizi izbeidz tiesvedību [lieta Nr. 04-03 (97)].