Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XVI Kongresā

10.05.2014.

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XVI Kongresā “Eiropas Konstitucionālo tiesu sadarbība – esošā situācija un nākotnes perspektīvas” (Vīnē, Austrijā).