Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIV Kongresā

03.05.2008.

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIV Kongresā “Tiesiskā regulējuma trūkumi: problēmas un risinājumi konstitucionālo tiesu praksē” (Viļņā, Lietuvā).