Satversmes tiesa gada laikā izskata 475 pieteikumus un ierosina 117 lietas

31.12.2009.

Satversmes tiesa gada laikā izskata 475 pieteikumus un ierosina 117 lietas (tas ir līdz šim lielākais pieteikumu un lietu skaits gadā).