Pirmā sēde rakstveida procesā

12.06.2001.

Pirmā Satversmes tiesas sēde, izskatot lietu rakstveida procesā (lieta Nr. 2001-01-01).