Pirmā atsauce spriedumā uz valsts varas dalīšanas principu

01.10.1999.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 03-05 (99) par Telekomunikāciju tarifu padomi. Tiesa pirmo reizi atsaucas uz valsts varas dalīšanas principu.