Pirmā atsauce spriedumā uz samērīguma principu

24.03.2000.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 04-07 (99) par elektroenerģijas iepirkuma cenu. Tiesa pirmo reizi atsaucas uz samērīguma principu.