Pirmā atsauce spriedumā uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju

30.04.1998.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 09-02 (98) par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu. Tiesa pirmo reizi atsaucas uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju.