Juri Jelāginu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku

07.03.2008.

Juri Jelāginu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 22.06.2010., kad izbeidzas viņa tiesneša pilnvaras).