Grozījumi Satversmes tiesas likumā

14.03.2008.

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, kas citstarp noteic Satversmes tiesas lēmumā par tiesvedības izbeigšanu ietvertās tiesību normu interpretācijas saistošo raksturu.