Grozījumi Satversmes tiesas likumā

01.07.2011.

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, kas citstarp paredz Tieslietu padomes tiesības vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, kā arī piedalīties Satversmes tiesas tiesnešu kandidātu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā.