Grozījumi Latvijas Republikas Satversmes 85. pantā un pieņemts Satversmes tiesas likums

05.06.1996.

Pieņemti grozījumi Latvijas Republikas Satversmes 85. pantā, kas noteic, ka Latvijā pastāv Satversmes tiesa (stājās spēkā 26.06.1996.).
Pieņemts Satversmes tiesas likums (stājās spēkā 28.06.1996.).