Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē

22.07.2014.

Stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas papildina ievadu ar izvērstu vēstures notikumu, konstitucionālo principu un vērtību skaidrojumu.