Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII Kongress

13.05.2002.

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII Kongresā “Konstitucionālo tiesu attiecības ar citām nacionālajām tiesām un šo tiesu mijiedarbība ar Eiropas tiesām” (Briselē, Beļģijā).