Atsauce spriedumā uz pašaizsargājošās demokrātijas principu un pirmo reizi pievienotas tiesnešu atsevišķās domas

30.08.2000.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2000-03-01 par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem. Tiesa atsaucas uz pašaizsargājošās demokrātijas principu. Pirmais Satversmes tiesas spriedums, kam pievienotas tiesnešu atsevišķās domas.