Aivaru Endziņu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju

11.12.1996.

Satversmes tiesa sanāk uz pirmo tiesas sēdi, kurā Aivaru Endziņu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju (08.06.2000. ievēlēts par priekšsēdētāju, pārvēlēts 06.06.2003. un 06.06.2006., vadījis tiesu līdz 31.01.2007.).