Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci

03.06.2011.

Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci (priekšsēdētāja amata pienākumus pildījusi līdz 28.02.2014., kad ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētāju).