Izveidots Satversmes tiesas Juridiskais departaments

27.12.2013.

Izveidots Satversmes tiesas Juridiskais departaments, kura mērķis ir sekmēt Satversmes tiesas darbību, sniedzot juridisko atbalstu Satversmes tiesas tiesnešiem, kā arī veicinot Satversmes tiesas prakses pēctecību un attīstību.