Gatavojoties rudenī gaidāmajai konferencei, organizatori sasauc preses konferenci, lai runātu par globālo krīžu ietekmi Eiropā un Latvijā

15.02.2016.

web_01-Press conference-20160215-9

Pirmdien, 15. februārī Rīgas Juridiskajā augstskolā notika preses konference, kurā tika prezentēts minētās augstskolas un pētījumu centra SKDS sabiedrības viedokļa pētījums par globālo krīžu ietekmi Eiropā un Latvijā. Pasākumā izskanēja ne tikai dati par Latvijas iedzīvotāju viedokli globālo krīžu jautājumos, bet arī informācija par septembrī Rīgā plānoto prestižo Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas (European Society of International Law – ESIL) ikgadējo konferenci.

Pētījuma dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji visās demogrāfiskajās grupās kā būtiskākos draudus Eiropai min migrācijas krīzi, ES robežu pārvaldīšanu (63,2%), terorismu (53,6%), kā arī karu un ekonomisko krīzi (51,2%). Tas precīzi raksturo mediju telpā esošo tēmu aktualitātes, kā arī iedzīvotāju vēsturisko atmiņu. Savukārt attiecībā uz Latviju tiek saskatīti citādāki draudi. Respondenti uzskata, ka galvenie izaicinājumi Latvijai ir nabadzība un sociālā nevienlīdzība (52,3%), finanšu un ekonomikā krīze (44,1%), migrācijas krīze, kā arī ES robežu pārvaldīšana (43,8%). Šāds viedoklis apstiprina, ka nabadzības un sociālās nevienlīdzības problemātika Latvijā ir tik sensitīva, ka tā spēj atstāt aiz sevis globālākus jautājumus, kas attiecībā uz Eiropu tiek izvirzīti kā prioritāri.

Ineta Ziemele, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore un Satversmes tiesas tiesnese, detalizēti skaidroja globālo krīžu aspektus teorētiskā un praktiskā griezumā, vērtējot pētījumā pausto viedokli. “Pasaulē krīzes vienmēr ir notikušas, tikai šobrīd par tām vairāk uzzinām, tieši pateicoties modernajām tehnoloģijām un mediju informācijai. Kā rāda aptaujas rezultāti, vairums Latvijas iedzīvotāju ir optimistiski un viņi tic, ka starptautiskajām un Eiropas tiesībām ir nozīmīga loma globālo krīžu risināšanā,” pauda Ineta Ziemele.

Saskaņā ar pētījuma datiem 15,1% Latvijas iedzīvotāji tic, ka globālo krīžu risināšana ir iespējama, panākot vienošanos pasaules valstu vidū. Savukārt par šādu globālo krīžu risināšanas iespējamību šaubās 58,1% un netic 20,9% respondentu. Interesanti, ka tikai 2% no aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem ir pilnīgi pārliecināti, ka pastāv globālo krīžu risināšanas pamatprincipi, kurus valstis ievēro. Savukārt 52% respondentu ir pārliecināti, ka šādi pamatprincipi pastāv, taču nav pārliecināti, ka tie tiek ievēroti. Kristīne Krūma, Rīgas Juridiskās augstskolas prorektore, norādīja, ka starptautisko tiesību institūcijām ir lielākā loma globālo krīžu risināšanā, lai gan ne vienmēr var apgalvot, ka to rīcība un pieņemtie lēmumi ir efektīvi.

Preses konferences noslēgumā Inguss Kalniņš, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks stratēģijas jautājumos, iezīmēja starptautiska dialoga nepieciešamību. Šāds dialogs it īpaši nepieciešams starptautisko tiesību akadēmiķu un praktiķu vidū, lai nodrošinātu un kopīgi meklētu efektīvākos risinājumus aktuālajiem globālo krīžu problēmjautājumjiem.

Šogad atbildes uz jautājumu, kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā, meklēs vairāk nekā 400 Eiropas un pasaules augstākā līmeņa juridiskās jomas pārstāvji ESIL ikgadējā konferencē, kas no 8.–10. septembrim notiks Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Konferenci organizē Rīgas Juridiskā augstskola un Latvijas Republikas Satversmes tiesa ar Tieslietu ministrijas un Ārlietu ministrijas atbalstu. Konferencē aicināti piedalīties Latvijas starptautisko tiesību profesionāļi un eksperti. Reģistrācija konferencei jau ir uzsākta.

Detalizētāka informācija par ESIL pieejama mājaslapā.

Detalizētāka informācija par plānoto ESIL konferenci Rīgā pieejama mājaslapā.

Reģistrācija ESIL pieejama šeit.