Satversmes tiesa organizē nozīmīgāko Eiropas starptautisko tiesību konferenci

15.09.2015.

2016. gada 8. – 10. septembrī notiks ikgadējā Eiropas Starptautisko tiesību biedrības (European Society of International Law – ESIL) konference, kas pulcēs ap 400 Eiropas augstākā līmeņa juridiskās domas pārstāvjus – juristus, tiesnešus, akadēmiķus un citus starptautisko tiesību ekspertus, kā arī viesus no visas pasaules. Šī gada konferences norises laikā Oslo Latvijas konferences organizatoru pārstāve, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore un Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele izziņoja arī konferences tēmu – “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā” (“How International Law Works in Times of Crisis”).

I. Ziemele norāda: “Rīgas konference tiek gatavota laikā, kad starptautisko tiesību jautājumi ir kļuvuši aktuālāki kā jebkad iepriekš. Eiropas un pasaules līderi ik dienu saskaras ar izaicinājumiem, kuru risināšana sasaistās ar dažādiem starptautisko tiesību aspektiem un liek starptautisko tiesību lomu un leģitimitāti zem jautājuma zīmes. Pēdējā laika notikumi spilgti izgaismo dažādos krīžu aspektus – draudus teritoriālajai integritātei, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu, informatīvo karu, radot jaunas – hibrīdkara – formas; finanšu tirgus grūtības pasaules, Eiropas un nacionālajos tirgos; nepieredzētu imigrantu plūsmu Eiropā un atšķirīgās pieejas to risināšanai.

Starptautiskajās tiesībās krīze nav jauna tēma. Vēsturē ir novērots, ka krīzes pieredze ir sekmējusi atbilstoša valstu attiecību un pasaules kārtības regulējuma pieņemšanu. Vai arī šodien mēs redzam jaunus risinājumus pasaules un Eiropas problēmām, arī jaunus tiesību regulējumus, vai arī veidus, kā sekmīgāk īstenot esošo kārtību? Nākamā gada konferencē meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā ar kolēģiem no visas Eiropas. Šāda mēroga Eiropas starptautisko tiesību konferences norise Rīgā dod vienreizēju iespēju arī Latvijas tiesību zinātņu jomas praktiķu un politikas veidotāju līdzdalībai Eiropas un pasaules juridiskās domas veidošanā.”

Gatavojoties ESIL Rīgas konferencei, Latvijas juridiskās jomas ekspertiem un jaunajiem pētniekiem būs iespēja piedalīties šīs organizācijas darbā un sniegt savu ieguldījumu, tajā skaitā, piesakot savus pētījumus kādā no konferences diskusiju sesijām.

ESIL ikgadējo konferenci Rīgā organizēs Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar Satversmes tiesu, Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju.

Konferences mājaslapa: esil.rgsl.lv