stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

15.06.2021.

Ierosināta lieta par Būvniecības likuma pārejas noteikumu normu, kas ierobežo personas tiesības turpināt patstāvīgu praksi projektēšanā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 14. jūnijā ierosināja lietu “Par Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmais teikums: “Personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības […]

14.06.2021.

Satversmes tiesa piemin komunistiskā genocīda upurus

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš šodien nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa Rīgā, lai godinātu aptuveni 16 000 Latvijas iedzīvotāju, kuri 1941.gada 14.jūnijā tika deportēti uz Sibīriju, piemiņu. Sanita Osipova un Aldis Laviņš atgādināja, ka Latvijas Republikas Satversmes ievadā iekodēts konstitucionāls pienākums pieminēt svešo varu upurus un nosodīt totalitāros […]

11.06.2021.

Normas, kas liedz pildīt dienestu Valsts policijā personai, kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 11. jūnijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-50-01 „Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. panta 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. un 106. pantam”. Apstrīdētā norma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm […]

11.06.2021.

Septītās Sarunas par Latviju. Cilvēka cieņa un tautas ilgtspēja

Ceturtdien, 17. jūnijā, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku septīto reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas tēma būs “Cilvēka cieņa un tautas ilgtspēja”. Sarunas vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Sarunā piedalīsies Latvijas Valsts prezidente (1999-2007) Vaira Vīķe-Freiberga, Banku augstskolas profesore Dzintra Atstāja, dabas pētnieks Māris Olte un tiesību zinātniece Ilma Čepāne. […]

09.06.2021.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic privātpersonai atlīdzināmo ar juridisko palīdzību saistīto izmaksu maksimālo apmēru

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2021. gada 9. jūnijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumu Nr. 859 “Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru” 3., 4. un 5. punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2015. gada 8. maija līdz 2020. gada 9. aprīlim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam […]

07.06.2021.

Ierosināta lieta par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 7. jūnijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 19. maijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta […]

04.06.2021.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2020-39-02 par Stambulas konvencijas atbilstību Satversmei

Preses konferencē par nolēmumu lietā Nr. 2020-39-02 piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš un Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Meinarte. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

Click to Hide Advanced Floating Content