1996–2006

08.12.2006.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš apbalvots ar Lietuvas Republikas ordeņa “Par nopelniem Lietuvai” komandiera krustu par personisku ieguldījumu sadarbības veicināšanā starp Lietuvas un Latvijas valstīm tieslietās.

7.–10.12.2006.
Satversmes tiesas 10. gadadienai veltīta starptautiska konference “Latvijas Republikas Satversmes tiesas loma Latvijas Republikas Satversmē noteikto vērtību aizsardzībā: desmit gadu pieredze un attīstības perspektīvas”, kuru organizē Satversmes tiesa, Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) un Vācijas fonds starptautiskajai juridiskajai sadarbībai.

16.–18.10.2006.
Polijas Republikas Konstitucionālā tribunāla vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesas spriedumu izpilde”.

27. – 29.09.2006.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VI konference “Personas sociālās tiesības konstitucionālo tiesu jurisprudencē” Dubiņģos, Lietuvā.

16.–18.06.2005.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu V konference “Tiesiskas valsts princips un tiesības uz taisnīgu tiesu” Bīriņos, Latvijā.

13.–19.05.2005.
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIII Kongresā “Cilvēktiesību ierobežojumu kritēriji konstitucionālo tiesu praksē” (Nikosijā, Kiprā).

26.–28.05.2004.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu IV konference “Konstitucionālo tiesu loma Eiropas Savienības dalības kontekstā” Palangā, Lietuvā.

19.04.2004.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš apbalvots ar Itālijas valsts otrās šķiras ordeni “Grande Ufficiale”.

10.–12.10.2002.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu III konference “Personu vienlīdzības princips konstitucionālo tiesu tiesvedībā” Tukumā, Latvijā.

06.–07.09.2002.
Starptautisks seminārs “Tiesas pieteikums Satversmes tiesā”, kuru organizē Satversmes tiesa, Vācijas fonds internacionālajai juridiskajai sadarbībai un Latvijas Tiesnešu mācību centrs.

13.–17.05.2002.
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII Kongresā “Konstitucionālo tiesu attiecības ar citām nacionālajām tiesām un šo tiesu mijiedarbība ar Eiropas tiesām” Briselē, Beļģijā.

10.11.2001.
Satversmes tiesas 5. gadadienai veltīta starptautiska konference “Pamattiesību aizsardzība Konstitucionālajā tiesā”, ko organizē Satversmes tiesa un Vācijas Fonds internacionālajai juridiskajai sadarbībai.

04.–06.10.2001.
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu II konference “Aktuālās Konstitucionālo tiesu lietas” Viļņā, Lietuvā.

20.–21.10.2000. 
Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII Kongresa sagatavošanās sēde, kurā Satversmes tiesa apstiprināta par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences locekli, Briselē, Beļģijā.

22.–23.09.2000. 
Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu I konference “Konstitucionālā jurisdikcija Lietuvā un Latvijā” Cēsīs, Latvijā.

25.–26.02.2000. 
Starptautisks seminārs par Satversmes tiesas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Satversmes tiesas likumā”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).

17.–20.05.1999.
Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XI Kongresā “Konstitucionālo tiesu prakse apziņas un reliģijas brīvības jautājumos”, kurā Satversmes tiesa apstiprināta par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences asociēto locekli, Varšavā, Polijā.

03.07.1997. 
Starptautisks seminārs “Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas darbību”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisijas) sadarbībā ar ASV starptautiskās attīstības aģentūru.