Satversmes tiesas priekšsēdētaja Alda Laviņa uzruna Latvijas Valsts prezidenta un Satversmes tiesas tiesnešu svinīgās tikšanās ietvaros

11.10.2022.

Aldis Laviņš

Satversmes tiesas priekšsēdētajs

Uzruna Latvijas Valsts prezidenta un Satversmes tiesas tiesnešu svinīgās tikšanās ietvaros

2022. gada 11. oktobrī

Jūsu Ekselence Latvijas Valsts prezidenta kungs, godātie Satversmes tiesas tiesneši, klātesošie!

No sirds pateicos Valsts prezidentam un viņa komandai par sniegto iespēju pēc ilgāka laika pilnā Satversmes tiesas tiesnešu sastāvā būt Rīgas pilī, aizsākot jaunu, bet cerams stipru un pastāvīgu tradīciju!

Šā gada jūnijā Saeima ir apstiprinājusi Jautrīti Briedi par Satversmes tiesas tiesnesi. Jautrīte Briede ir pieredzes bagāta tiesībzinātniece un ilgus gadus ļoti cienījama tiesnese. Viņa pirms daudziem gadiem jau ir devusi zvērestu Valsts prezidentam, un saskaņā ar Satversmes tiesas likumu to atkārtoti nedeva, bet sāka pildīt Satversmes tiesas tiesneša amata pienākumus šā gada 1. septembrī. Tomēr, kā redzams, tas nebūt nav šķērslis nedz jaunajai Satversmes tiesas tiesnesei, nedz visam aktuālajam tiesas sastāvam būt Rīgas pilī.

Tas ir ļoti nozīmīgi, ka Satversmes tiesa ir atgriezusies pie lietu izskatīšanas pilnā septiņu tiesnešu sastāvā! Koleģialitātes princips ne tikai efektīvi nodrošina tiesas objektivitāti, bet arī sekmē Satversmes tiesas spēku, darbojoties vienotā komandā, kurā iela nozīme ir katra tiesneša unikālajām personībām, specifiskajām zināšanām un individuālajai pieredzei savā iepriekšējā karjerā, kas katram ir bijusi ļoti atšķirīga un spilgta!

Un Jautrīte Briede ir brīnišķīgs mūsu komandas papildinājums:

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, teju 20 gadus Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese, valststiesību, it īpaši administratīvo tiesību eksperte, māksliniece, dzejniece, ar plašu skatījumu uz dzīvi, sarežģītos laikos nav liegusi padomu mūsu ārvalstu draugiem un ar savu pieredzi, viedumu pašaizliedzīgi stiprinājusi arī, piemēram, tiesiskumu Ukrainā!

Mums ir gods sargāt Satversmi pilnā septiņu tiesnešu sastāvā, sperot soli tās otrajā gadsimtā!