Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) piektā parlamentārā konference “Par Eiropas Cilvēktiesı̄bu konvencijas ı̄stenošanas standartiem: valstu parlamentu izšķirošā loma”. (09.09.2019.). Foto: Satversmes tiesa un Saeima, Ieva Ābele.

09.09.2019.