Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Nav Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums