Lietu meklēšana

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 7
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 12
 • 4
 • 4
 • 542
 • 346
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 415
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 445
 • 103
 • 155
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 915
Drukāt
Lieta Nr. 2005-02-0106
Par Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrā teikuma daļā par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā, ja tiek īstenotas izglītības programmas valsts valodā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam (saistībā ar Pirmā protokola 2. pantu)
Izskatīta
8.Saeimas deputāti Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Jakovs Pliners, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Boriss Cilevičs, Jānis Jurkāns, Ivans Ribakovs, Aleksejs Vidavskis, Vitālijs Orlovs, Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Aleksandrs Bartaševičs un Jānis Urbanovičs
14.09.2005.

16.09.2005.

Par Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrā teikuma daļā par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā, ja tiek īstenotas izglītības programmas valsts valodā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam (saistībā ar Pirmā protokola 2. pantu)

Lietas saīsinātais nosaukums: Finansējuma piešķiršana privātskolām

Satversmes tiesa atzina Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrajā teikumā ietvertos vārdus "valsts valodā" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas brīža.

Lieta Nr. 2005-01-01
Par likuma "Par policiju" 23. panta piektās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. un 108. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
23.05.2005.

27.05.2005.

Par likuma "Par policiju" 23. panta piektās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. un 108. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2005-01-01 "Par likuma "Par policiju" 23. panta piektās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. un 108. pantam".

Lieta Nr. 2004-26-01
Par Imigrācijas likuma 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Administratīvā rajona tiesa
02.09.2005.

08.09.2005.

Par Imigrācijas likuma 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-26-01 "Par Imigrācijas likuma 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam".

Lieta Nr. 2004-25-03
Par Ministru kabineta 2002. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus" 2.2. un 2.3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Administratīvā apgabaltiesa
22.04.2005.

03.05.2005.

Par Ministru kabineta 2002. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus" 2.2. un 2.3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-25-03 "Par Ministru kabineta 2002. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus" 2.2. un 2.3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam".

2004-25-03_Lemums_ierosinasana1882
Lieta Nr. 2004-24-0306
Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 9.3 un 44. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantam
Izskatīta
Māra Zālīte, Valts Pūce, Valdis Muktupāvels, Ēriks Hānbergs un Juris Kulakovs
18.01.2005.

25.01.2005.

Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 9.3 un 44. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-24-0306 "Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 9.3 un 44. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantam".

2004-24-0306_Lemums_ierosinasana1880
Lieta Nr. 2004-23-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta piektās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 94. pantam
Izskatīta
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu kolēģija
15.02.2005.

22.02.2005.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta piektās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 94. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-23-01 "Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta piektās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 94. pantam".

2004-23-01_Lemums_ierosinasana1878
Lieta Nr. 2004-22-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 32. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam
Apvienota
Elmārs Gultnieks
16.11.2004.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 32. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2004-21-01

Apvienotā lieta: 2004-21-01

2004-22-01_Lemums_ierosinasana1877
Lieta Nr. 2004-21-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 32. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam
Izskatīta
Mārtiņš Draudiņš, Alberts Krols, Jevgēnija Borovska, Mārtiņš Skuja, Jānis Botmanis, Jānis Koponāns, Aivars Bērziņš, Astrīda Krakope, Raimonds Millers, Viktors Stepičevs, Mihails Bondarevs, Taisija Antmane, Alberts Beļajevs, Elga Akotiņa, Ivars Kārkliņš, Maija Ausekle, Eduards Šņukuts, Francis Buļs, Artūrs Elksnis, Almants Balodis un Elmārs Gultnieks
06.04.2005.

07.04.2005.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 32. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieturējumi no vecuma pensijas

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 32. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 109. pantam un par spēkā neesošu no brīža, kad spēku zaudēja Pensiju likuma pārejas noteikumu 26. punkts, tas ir, no 2002. gada 20. marta.

2004-21-01_Lemums_ierosinasana1875
Lieta Nr. 2004-20-0103
Par Tiesu izpildītāju likuma 80. panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92. pantam
Izskatīta
Dace Brice
11.01.2005.

12.01.2005.

Par Tiesu izpildītāju likuma 80. panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-20-0103 "Par Tiesu izpildītāju likuma 80. panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92. pantam".

2004-20-0103_Lemums_ierosinasana1873
Lieta Nr. 2004-19-01
Par Civilprocesa likuma 21. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam
Izskatīta
Juris Āzers
15.02.2005.

22.02.2005.

Par Civilprocesa likuma 21. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesneša atstatīšanās un noraidīšana

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 21. panta trešo daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-19-01_Lemums_ierosinasana1871
Lieta Nr. 2004-18-0106
Par Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti B.Cilevičs, I.Ribakovs, V.Buzajevs, V.Orlovs, A.Aleksejevs, I.Solovjovs, A.Klementjevs, A.Tolmačovs, J.Pliners, N.Kabanovs, V.Agešins, J.Sokolovskis, J.Urbanovičs, A.Vidavskis, A.Bartaševičs, J.Jurkāns, A.Golubovs, O.Deņisovs, S.Fjodorovs un M.Bekasovs
13.05.2005.

17.05.2005.

Par Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Mazākumtautību skolas

Satversmes tiesa atzina Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18. pantam.

2004-18-0106_Lemums_ierosinasana1869
2004-18-0106_Stenogramma
Lieta Nr. 2004-17-01
Par Latvijas Republikas Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā iekļautās normas "narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam
Izskatīta
Inga Deržaveca
26.01.2005.

28.01.2005.

Par Latvijas Republikas Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā iekļautās normas "narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Narkotisko vielu lietošana

Satversmes tiesa atzina Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā iekļauto normu "narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam.

2004-17-01_Lemums_ierosinasana1867
Lieta Nr. 2004-16-01
Par Administratīvā procesa likuma 124. panta pirmās daļas un otrās daļas par valsts nodevas samaksu administratīvo pārkāpumu lietās atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Administratīvā apgabaltiesa
04.01.2005.

06.01.2005.

Par Administratīvā procesa likuma 124. panta pirmās daļas un otrās daļas par valsts nodevas samaksu administratīvo pārkāpumu lietās atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Valsts nodeva administratīvo pārkāpumu lietās

Satversmes tiesa atzina Administratīvā procesa likuma 124. panta pirmo un otro daļu par valsts nodevas samaksu administratīvo pārkāpumu lietās par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-16-01_Lemums_ierosinasana1865
Lieta Nr. 2004-15-0106
Par likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 1. panta trešās daļas 5. punkta, 2. panta otrās daļas 2. punkta, 7. panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 2. un 3. pantam, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. pantam un 1961. gada 30. augusta Konvencijas par apatrīdu skaita samazināšanu 8. panta 1. punktam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti Valērijs Agešins, Boriss Cilevičs, Andrejs Klementjevs, Jānis Urbanovičs, Vitālijs Orlovs, Ivans Ribakovs, Jānis Jurkāns, Aleksandrs Bartaševičs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Aleksandrs Golubovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Aleksejs Vidavskis, Jakovs Pliners, Andrejs Aleksejevs, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Andris Tolmačovs un Vladimirs Buzajevs
07.03.2005.

09.03.2005.

Par likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 1. panta trešās daļas 5. punkta, 2. panta otrās daļas 2. punkta, 7. panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 2. un 3. pantam, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. pantam un 1961. gada 30. augusta Konvencijas par apatrīdu skaita samazināšanu 8. panta 1. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Latvijas nepilsoņi

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"" 1. panta trešās daļas 5. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam un spēkā neesošu no 2005. gada 1. septembra.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"" 7. panta pirmās daļas 2. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam un spēkā neesošu no 2005. gada 1. septembra.
3. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"" 2. panta otrās daļas 2. punktu par atbilstošu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 3. panta 1. punktam.

2004-15-0106_Lemums_ierosinasana1862
Lieta Nr. 2004-14-01
Par Imigrācijas likuma 61. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Administratīvā apgabaltiesa
06.12.2004.

08.12.2004.

Par Imigrācijas likuma 61. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieceļošanas aizlieguma pārsūdzība

Satversmes tiesa atzina Imigrācijas likuma 61. panta sestās daļas vārdkopu "Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šā panta pirmo daļu, nav pārsūdzams" par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2005. gada 1. maija.

2004-14-01_Lemums_ierosinasana1860
Lieta Nr. 2004-13-0106
Par 2004. gada 27. maija likuma "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Pirmā protokola 3. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti A.Bartaševičs, J.Urbanovičs, J.Pliners, V.Agešins, J.Ribakovs, V.Orlovs, A.Klementjevs, A.Vidavskis, B.Cilevičs, O.Deņisovs, J.Solovjovs, J.Jurkāns, M.Bekasovs, S.Fjodorovs, A.Golubovs, A.Ulme, A.Aleksejevs, A.Tolmačovs, J.Sokolovskis un V.Buzajevs
22.03.2005.

30.03.2005.

Par 2004. gada 27. maija likuma "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Pirmā protokola 3. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšana

Satversmes tiesa atzina 2004. gada 27. maija likumu "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un tās Pirmā protokola 3. pantam.

2004-13-0106_Lemums_ierosinasana1857
2004-13-0106_Stenogramma
Lieta Nr. 2004-12-01
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta sestās daļas atbilstību LR Satversmes 1. pantam.
Apvienota
Administratīvā apgabaltiesa
22.06.2004.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta sestās daļas atbilstību LR Satversmes 1. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-03-01

Apvienotā lieta: 2004-03-01

2004-12-01_Lemums_ierosinasana1856
Lieta Nr. 2004-11-01
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Apvienota
Administratīvā rajona tiesa
01.06.2004.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2004-03-01

Apvienotā lieta: 2004-03-01

2004-11-01_Lemums_ierosinasana1855
Lieta Nr. 2004-10-01
Par Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punkta un 223. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
SIA "Asmers"
17.01.2005.

18.01.2005.

Par Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punkta un 223. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Šķīrējtiesas

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punktu un 223. panta 6. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-10-01_Lemums_ierosinasana1853
Lieta Nr. 2004-09-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Jānis Svārpstons
16.04.2004.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-06-01

Apvienotā lieta: 2004-06-01

2004-09-01_Lemums_ierosinasana1852