Lietu meklēšana

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 14
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 11
 • 8
 • 4
 • 544
 • 348
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 419
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 448
 • 103
 • 159
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 922
Drukāt
Lieta Nr. 2024-14-01
Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 17. panta septītās prim daļas un pārejas noteikumu 52. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam
Sagatavošanā
AS West Kredit
19.06.2024.
19.11.2024.
-
-

-

Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 17. panta septītās prim daļas un pārejas noteikumu 52. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam

2024-14-01_lemums_lietas_ierosinasana1254094
Lieta Nr. 2024-13-01
Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 17. panta 7.1 daļas un pārejas noteikumu 52. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam
Sagatavošanā
AS DelfinGroup; SIA ViziaFinance
19.06.2024.
19.11.2024.
-
-

-

Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 17. panta 7.1 daļas un pārejas noteikumu 52. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam

2024-13-01_lemums_lietas_ierosinasana1254092
Lieta Nr. 2024-12-03
Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
SIA “EKO Ziemeļi”
13.06.2024.
13.11.2024.
-
-

-

Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lieta Nr. 2024-11-03
Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
SIA UTILITAS WIND
03.06.2024.
03.11.2024.
-
-

-

Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lieta Nr. 2024-10-03
Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
Enefit Green SIA
22.05.2024.
22.10.2024.
-
-

-

Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lieta Nr. 2024-09-01
Par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 panta desmitās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
S, T
26.04.2024.
26.09.2024.
-
-

-

Par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 panta desmitās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lieta Nr. 2024-08-01
Par Administratīvās atbildības likuma 185. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta ceturtajam teikumam
Apvienota
Kristiāns Zeltiņš
24.04.2024.
24.09.2024.
-
-

-

Par Administratīvās atbildības likuma 185. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta ceturtajam teikumam

Apvienotā lieta: 2023-42-01

2024_42_ierosin_Zeltins1197065
Lieta Nr. 2024-07-01
Par likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 7. panta pirmās daļas un 7.1 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta trešajam teikumam
Sagatavošanā
Administratīvā rajona tiesa LIEPĀJAS TIESU NAMS
16.04.2024.
16.09.2024.
-
-

-

Par likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 7. panta pirmās daļas un 7.1 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta trešajam teikumam

2024-07-01_ierosinasana_lemums1187845
Lieta Nr. 2024-06-01
Par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam” pēc politiskās partijas ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Sagatavošanā
Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa
11.04.2024.
11.09.2024.
-
-

-

Par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam” pēc politiskās partijas ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Lieta Nr. 2024-05-01
Par Kriminālprocesa likuma 124. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam
Sagatavošanā
Ekonomisko lietu tiesa
08.04.2024.
08.09.2024.
-
-

-

Par Kriminālprocesa likuma 124. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

2024_32_ieros_ELT_KPL 124.p.7.d1181698
Lieta Nr. 2024-04-01
Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam
Sagatavošanā
SIA Finanza
26.03.2024.
27.08.2024.
-
-

-

Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam

2024_31_ieros_UIN 4prim11165432
Lieta Nr. 2024-03-03
Par Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 113. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta piektajai daļai
Sagatavošanā
Rīgas pilsētas tiesa
27.02.2024.
27.07.2024.
-
-

-

Par Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 113. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta piektajai daļai

2024-03-03_lemums_par_ierosinasanu1137957
Lieta Nr. 2024-02-01
Par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 20.4 punkta un 9. panta pirmās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem
Apvienota
Rīgas pilsētas tiesa
15.02.2024.
15.07.2024.
-
-

-

Par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 20.4 punkta un 9. panta pirmās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem

Apvienotā lieta: 2023-33-01

2024-02-01_lemums_par_ierosinasanu1128744
Lieta Nr. 2024-01-01
Par likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15 panta 2. punkta “b” apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam
Sagatavota
Personas A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; R.
26.01.2024.
26.06.2024.
-
-

-

Par likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15 panta 2. punkta “b” apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam

2024-01-01_lemums_par_ierosinasanu1107518
Lieta Nr. 2023-47-01
Par Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam
Sagatavota
Augstākā tiesa Senāts
28.12.2023.
28.05.2024.
02.07.2024.
-

-

Par Tiesu ekspertu likuma 6. panta trešās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam

2023-47-01_lemums_par_ierosinasanu1076327
Lieta Nr. 2023-46-03
Par Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumu Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.1 punkta 1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 21. novembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Sagatavota
Augstākā tiesa Senāts
13.12.2023.
13.05.2024.
02.07.2024.
-

-

Par Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumu Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.1 punkta 1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 21. novembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

2023-46-03_lemums_par_ierosinasanu1060370
Lieta Nr. 2023-45-01
Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās un septītās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam
Apvienota
ASG Resolution Capital, AS
07.12.2023.
07.05.2024.
-
-

-

Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās un septītās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam

Apvienotā lieta: 2023-37-01

2023-45-01_lemums_par_ierosinasanu1058378
Lieta Nr. 2023-44-01
Par Maksātnespējas likuma 13. panta otrās daļas 3. punkta, ciktāl tas nosaka aizliegumu personai, attiecībā uz kuru kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz personu nereabilitējoša pamata, strādāt par maksātnespējas administratoru, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam
Sagatavota
Augstākā tiesa
04.12.2023.
06.05.2024.
18.06.2024.
-

-

Par Maksātnespējas likuma 13. panta otrās daļas 3. punkta, ciktāl tas nosaka aizliegumu personai, attiecībā uz kuru kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz personu nereabilitējoša pamata, strādāt par maksātnespējas administratoru, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam

2023-44-01_lemums_par_ierosinasanu1051445
Lieta Nr. 2023-43-03
Par Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. RD-23-199-sn “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 19. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 91. un 110. pantam
Sagatavota
Tiesībsargs
21.11.2023.
22.04.2024.
18.06.2024.
-

-

Par Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. RD-23-199-sn “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 19. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 91. un 110. pantam

2023-43-03_lemums_par_ierosinasanu1039645
Lieta Nr. 2023-42-01
Par Administratīvās atbildības likuma 185. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta ceturtajam teikumam
Sagatavota
Nikolajs Korbs; Kristiāns Zeltiņš
14.11.2023.
15.04.2024.
05.06.2024.
18.09.2024.

-

Par Administratīvās atbildības likuma 185. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta ceturtajam teikumam

2023-42-01_lemums_par_ierosinasanu1032763