Lietu meklēšana

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 9
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 9
 • 6
 • 6
 • 542
 • 347
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 416
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 446
 • 103
 • 156
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 917
Drukāt
Lieta Nr. 2003-13-0106
Par Darba likuma 57. panta pirmās daļas, 136. panta trešās daļas 2. un 3. punkta un 143. panta ceturtās daļas 2. un 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam, 1930. gada 28. jūnija Konvencijas par piespiedu darbu 1., 2. un 4. pantam un 1957. gada 25. jūnija Konvencijas par piespiedu darba izskaušanu 1. pantam
Izskatīta
Latvijas Republikas ģenerālprokurors
27.11.2003.

28.11.2003.

Par Darba likuma 57. panta pirmās daļas, 136. panta trešās daļas 2. un 3. punkta un 143. panta ceturtās daļas 2. un 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam, 1930. gada 28. jūnija Konvencijas par piespiedu darbu 1., 2. un 4. pantam un 1957. gada 25. jūnija Konvencijas par piespiedu darba izskaušanu 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Piespiedu darbs

Satversmes tiesa atzina Darba likuma 57. panta pirmo daļu, 136. panta trešās daļas 2. un 3. punktu un 143. panta ceturtās daļas 2. un 3. punktu par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam.

2003-13-0106_Lemums_ierosinasana1816
Lieta Nr. 2003-12-01
Par Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "f" apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 101. un 106. pantam
Izskatīta
Gaida Galakrodziniece
18.12.2003.

19.12.2003.

Par Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "f" apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 101. un 106. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma ierobežojums ierēdņiem

Satversmes tiesa atzina Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "f" apakšpunktu par atbilstošu Satversmes 91., 101. un 106. pantam.

2003-12-01_Lemums_ierosinasana1814
Lieta Nr. 2003-11-0103
Par Ieroču aprites likuma 20. panta 3. punkta un Ministru kabineta 1995. gada 26. septembra noteikumu Nr. 287 "Noteikumi par medību šaujamieročiem" 15.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Jūlijs Gineitis
09.09.2003.

11.09.2003.

Par Ieroču aprites likuma 20. panta 3. punkta un Ministru kabineta 1995. gada 26. septembra noteikumu Nr. 287 "Noteikumi par medību šaujamieročiem" 15.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā nr. 2003-11-0103 "Par Ieroču aprites likuma 20. panta 3. punkta un Ministru kabineta 1995. gada 26. septembra noteikumu nr. 287 "Noteikumi par medību šaujamieročiem" 15.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam".

2003-11-0103_Lemums_ierosinasana1812
Lieta Nr. 2003-10-01
Par Civilprocesa likuma 83. panta 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Aina Strode
06.11.2003.

07.11.2003.

Par Civilprocesa likuma 83. panta 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārstāvis civilprocesā

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 83. panta 4. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2003-10-01_Lemums_ierosinasana1810
Lieta Nr. 2003-09-01
Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Igors Bazikins
30.06.2003.

03.07.2003.

Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā nr. 2003-09-01 "Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam".

2003-09-01_Lemums_ierosinasana1808
Lieta Nr. 2003-08-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96. panta otrās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam
Izskatīta
Inga Deržaveca
06.10.2003.

07.10.2003.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96. panta otrās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Aizstāvis kriminālprocesā

Satversmes tiesa atzina Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96. panta otrās daļas pirmo teikumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2004. gada 1. marta, ja likumdevējs negrozīs advokātu darbības tiesisko regulējumu, lai tas atbilstu Eiropas Savienības un Eiropas Padomes standartiem un pilnā apjomā garantētu tiesības uz taisnīgu tiesu.

2003-08-01_Lemums_ierosinasana1806
Lieta Nr. 2003-07-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Sergejs Čerņikovs
07.04.2003.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2003-03-01

Apvienotā lieta: 2003-03-01

2003-07-01_Lemums_ierosinasana1805
Lieta Nr. 2003-06-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Māris Sarāns
25.03.2003.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2003-03-01

Apvienotā lieta: 2003-03-01

2003-06-01_Lemums_ierosinasana1804
Lieta Nr. 2003-05-01
Par Krimināllikuma 271. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 100. pantam
Izskatīta
Sarmīte Ēlerte
29.10.2003.

30.10.2003.

Par Krimināllikuma 271. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 100. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Neslavas celšana

Satversmes tiesa atzina Krimināllikuma 271. pantu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam un spēkā neesošu no 2004. gada 1. februāra, ja līdz tam laikam likumdevējs nebūs konkretizējis amatpersonas, kurām nepieciešama krimināltiesiska aizsardzība sakarā ar tām uzlikto pienākumu pildīšanu.

2003-05-01_Lemums_ierosinasana1801
2003-05-01_Atseviskas_domas
2003-05-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2003-04-01
Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Aina Strode
27.06.2003.

01.07.2003.

Par Civilprocesa likuma 82. panta piektās daļas un 453. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Personas tiesības pašai iesniegt kasācijas sūdzību

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 82. panta piekto daļu un 453. panta otro daļu par neatbilstošu Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2003. gada 1. janvāra.

2003-04-01_Lemums_ierosinasana1798
2003-04-01_Atseviskas_domas
Lieta Nr. 2003-03-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas 3. teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Romualds Dobrovoļskis, Māris Sarāns un Sergejs Čerņikovs
27.06.2003.

01.07.2003.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas 3. teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Apcietinājuma termiņš

Satversmes tiesa atzina Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas 3. teikumu par neatbilstošu Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2003. gada 1. oktobra, ja likumā netiks noteikta kārtība, kādā nodrošināmas tiesājamā tiesības tikt uzklausītam.

2003-03-01_Lemums_ierosinasana1795
Lieta Nr. 2003-02-0106
Par Radio un televīzijas likuma 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91., 100. un 114. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantam un 14. pantam saistībā ar 10. pantu un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 19. un 27. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti: Boriss Cilevičs, Jānis Jurkāns, Jānis Urbanovičs, Nikolajs Kabanovs, Pāvels Maksimovs, Ivans Ribakovs, Dainis Turlais, Valērijs Karpuškins, Vladimirs Buzajevs, Anatolijs Mackevičs, Andris Tolmačovs, Sergejs Fjodorovs, Vjačeslavs Stepaņenko, Martijans Bekasovs, Aleksejs Vidavskis, Oļegs Deņisovs, Aleksandrs Golubovs, Juris Sokolovskis, Valērijs Agešins, Jakovs Pliners, Vitālijs Orlovs, Andrejs Aleksejevs, Andrejs Klementjevs un Aleksandrs Bartaševičs
05.06.2003.

06.06.2003.

Par Radio un televīzijas likuma 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91., 100. un 114. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantam un 14. pantam saistībā ar 10. pantu un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 19. un 27. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Komerciālo raidorganizāciju tiesības raidīt svešvalodā

Satversmes tiesa atzina Radio un televīzijas likuma 19. panta piekto daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2003-02-0106_Lemums_ierosinasana1793
Lieta Nr. 2003-01-01
Par likuma "Par zinātnisko darbību" 29. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam.
Apvienota
Edmunds Lukevics
03.01.2003.
-
-
-

-

Par likuma "Par zinātnisko darbību" 29. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2002-21-01

Apvienotā lieta: 2002-21-01

2003-01-01_Lemums_ierosinasana1792
Lieta Nr. 2002-21-01
Par Augstskolu likuma 27. panta ceturtās daļas un 28. panta otrās daļas teksta "vai uz laiku līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai" un likuma "Par zinātnisko darbību" 29. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam
Izskatīta
Aldis Baums, Zigurds Markovičs un Jānis Rozenbergs
20.05.2003.

21.05.2003.

Par Augstskolu likuma 27. panta ceturtās daļas un 28. panta otrās daļas teksta "vai uz laiku līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai" un likuma "Par zinātnisko darbību" 29. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma ierobežojums zinātniekiem

Satversmes tiesa atzina Augstskolu likuma 27. panta ceturtās daļas pirmo teikumu un 28. panta otrās daļas vārdus "vai uz laiku līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai" un likuma "Par zinātnisko darbību" 29. panta piektās daļas pirmo teikumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas brīža.

2002-21-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2002-20-0103
Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta piektās daļas un Ministru kabineta 1997. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 226 "Valsts noslēpuma objektu saraksts" XIV nodaļas 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Andris Ternovskis
23.04.2003.

24.04.2003.

Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta piektās daļas un Ministru kabineta 1997. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 226 "Valsts noslēpuma objektu saraksts" XIV nodaļas 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Valsts noslēpums

Satversmes tiesa atzina, ka likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta piektā daļa un Ministru kabineta 1997. gada 25. jūnija noteikumu nr. 226 "Valsts noslēpuma objektu saraksts" XIV nodaļas 3. punkta vārdi "pārbaudes materiāli" atbilst Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Lieta Nr. 2002-19-04
Par Ministru kabineta 2001. gada 30. oktobra lēmuma "Par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārvades sistēmas operatora juridisko statusu" (protokols Nr. 53, 44.paragrāfs) atbilstību Enerģētikas likuma 20.¹ pantam un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: J.Stalidzāne, A.Šlesers, P.Salkazanovs, J.Leja, R.Labanovskis, E.Baldzēns, V.Lauskis, V.Lāzo, A.Kalniņš, G.Freimanis, H.Soldatjonoka, O.Grīgs, L.Bojārs, A.Barča, J.Čevers, J.Ādamsons, I.Ūdre, I.Stirāns, O.Zvejsalnieks, R.Mežeckis
04.03.2003.

06.03.2003.

Par Ministru kabineta 2001. gada 30. oktobra lēmuma "Par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārvades sistēmas operatora juridisko statusu" (protokols Nr. 53, 44.paragrāfs) atbilstību Enerģētikas likuma 20.¹ pantam un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr.2002-19-04 "Par Ministru kabineta 2001. gada 30. oktobra lēmuma "Par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārvades sistēmas operatora juridisko statusu" (protokols Nr.53, 44.paragrāfs) atbilstību Enerģētikas likuma 20.¹ pantam un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam".

Lieta Nr. 2002-18-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam
Izskatīta
Armands Stendzenieks
05.03.2003.

06.03.2003.

Par Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieslodzīto tiesības vēlēt Saeimas vēlēšanās

Satversmes tiesa atzina Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 2. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 6. un 8. pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2002-17-0103
Par likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12. panta otrās daļas 1. un 3. punkta un Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu Nr. 187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 3.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 105. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
10.01.2003.

14.01.2003.

Par likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12. panta otrās daļas 1. un 3. punkta un Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu Nr. 187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 3.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Zemes īpašuma kompensācijas sertifikāti

Satversmes tiesa atzina likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12. panta otrās daļas 1. un 3. punkta un Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu nr.187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 3.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.3. apakšpunkta tekstu: "līdz 1992. gada 31. decembrim ir pieprasījuši kompensāciju par zemi" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam.

2002-17-0103_Stenogramma
Lieta Nr. 2002-16-03
Par Energoapgādes regulēšanas padomes "Dabas gāzes tarifu aprēķināšanas metodikas" 2.8. punkta 1. un 2. apakšpunkta (redakcijā, kādā tie izteikti ar Energoapgādes regulēšanas padomes 2000. gada 19. decembra rīkojuma Nr. 192 1. punktu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5. pantam un Enerģētikas likuma 84. panta pirmās daļas 5. punktam un 85. panta pirmās daļas 2. punktam (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. oktobrim)
Izskatīta
Aleksandrs Rudišs
24.12.2002.

30.12.2002.

Par Energoapgādes regulēšanas padomes "Dabas gāzes tarifu aprēķināšanas metodikas" 2.8. punkta 1. un 2. apakšpunkta (redakcijā, kādā tie izteikti ar Energoapgādes regulēšanas padomes 2000. gada 19. decembra rīkojuma Nr. 192 1. punktu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5. pantam un Enerģētikas likuma 84. panta pirmās daļas 5. punktam un 85. panta pirmās daļas 2. punktam (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. oktobrim)

Lietas saīsinātais nosaukums: Dabasgāzes iegādes tarifs

Satversmes tiesa atzina Energoapgādes regulēšanas padomes ""Dabas gāzes tarifu aprēķina metodikas"" 2.8. punkta 1. un 2. apakšpunktu par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, likuma ""Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" 5. pantam un Enerģētikas likuma 84. panta pirmās daļas 5. punktam un 85. panta pirmās daļas 2. punktam.

Lieta Nr. 2002-15-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 1.apakšpunkta daļā "no 1991. gada 1. janvāra" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvektiesību birojs
23.12.2002.

24.12.2002.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 1.apakšpunkta daļā "no 1991. gada 1. janvāra" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (apdrošināšanas stāžs)

Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" pārejas noteikumu 16. punkta 1. apakšpunkta tekstu ""no 1991. gada 1. janvāra"" par neatbilstošu Satversmes 91. pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

2002-15-01_Stenogramma