Lietu meklēšana

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 7
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 12
 • 5
 • 3
 • 542
 • 346
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 415
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 445
 • 103
 • 155
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 915
Drukāt
Lieta Nr. 2006-17-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzmedībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā ietvertās normas vārdu "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Apvienota
Inese Magaļinska
26.09.2006.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzmedībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā ietvertās normas vārdu "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2006-10-03

Apvienotā lieta: 2006-10-03

Lieta Nr. 2006-16-01
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1. panta pirmajā daļā ietvertā nosacījuma - "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" - atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam.
Apvienota
Ilga Beča
24.08.2006.
-
-
-

-

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1. panta pirmajā daļā ietvertā nosacījuma - "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" - atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2006-08-01

Apvienotā lieta: 2006-08-01

Lieta Nr. 2006-15-03
Par "Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1 punktā ietvertā noteikuma "ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satevrsmes 91. pantam.
Apvienota
Santa Auziņa
24.08.2006.
-
-
-

-

Par "Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1 punktā ietvertā noteikuma "ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satevrsmes 91. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2006-10-03

Apvienotā lieta: 2006-10-03

Lieta Nr. 2006-14-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 8. un 9. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam
Izskatīta
Staņislavs Kušneris
04.01.2007.

12.01.2007.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 8. un 9. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2006-14-01 "Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 8. un 9. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam", kas ierosināta pēc Staņislava Kušnera sūdzības.

Lieta Nr. 2006-13-0103
Par Ministru kabineta 2000. gada 15. augusta noteikumu Nr. 272 "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" 3. punkta, 2000. gada 30. novembra likuma "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" 3. panta un 2006. gada 25. maija likuma "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
04.01.2007.

17.01.2007.

Par Ministru kabineta 2000. gada 15. augusta noteikumu Nr. 272 "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" 3. punkta, 2000. gada 30. novembra likuma "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" 3. panta un 2006. gada 25. maija likuma "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Militārpersonu izdienas pensija

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2000. gada 15. augusta noteikumu Nr. 272 ""Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"" 3. punktu, 2000. gada 30. novembra likuma ""Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"" 3. pantu un 2006. gada 25. maija likumu ""Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā"" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un spēkā neesošiem no 2007. gada 1. jūnija.
2. Attiecībā uz tām atvaļinātajām militārpersonām, kurām, aprēķinot izdienas pensiju, tika ņemts vērā laiks līdz 2000. gada 19. augustam, un attiecībā uz izdienas pensijas aprēķinu par šo laiku Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2000. gada 15. augusta noteikumu Nr. 272 ""Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"" 3. punktu, 2000. gada 30. novembra likuma ""Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"" 3. pantu un 2006. gada 25. maija likumu ""Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā"" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam un spēkā neesošiem no to pieņemšanas dienas. Militārpersonu izdienas pensiju likuma 5. panta otrā daļa šajā gadījumā ir spēkā tādā redakcijā, kādā tā bija spēkā līdz Noteikumu Nr. 272 spēkā stāšanās dienai.

Lieta Nr. 2006-12-01
Par Prokuratūras likuma 1. panta pirmās daļas, 4. panta pirmās daļas, 6. panta trešās daļas, 22. panta un 50. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 58., 82., 86. un 90. pantam
Izskatīta
Administratīvā rajona tiesa
20.12.2006.

28.12.2006.

Par Prokuratūras likuma 1. panta pirmās daļas, 4. panta pirmās daļas, 6. panta trešās daļas, 22. panta un 50. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 58., 82., 86. un 90. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Prokuratūra

Satversmes tiesa atzina Prokuratūras likuma 1. panta pirmo daļu, 4. panta pirmo daļu, 6. panta trešo daļu, 22. pantu un 50. pantu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 58., 82., 86. un 90. pantam.

Lieta Nr. 2006-11-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā ietverto vārdu "ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam"
Apvienota
Anda Pavlova, Agita Vecozoliņa, Elīna Rubule
18.07.2006.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā ietverto vārdu "ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam"

Apvienotās lietas Nr. 2006-10-03

Apvienotā lieta: 2006-10-03

Lieta Nr. 2006-10-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā ietvertās normas vārdu "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Baiba Liepiņa, Anda Pavlova, Agita Vecozoliņa, Elīna Rubule, Santa Auziņa, Inese Magaļinska, Vita Karnīte, Alla Spale, Ramona Treilona, Jana Streļeca, Gunda Skolniece un Elīna Andersone
11.12.2006.

19.12.2006.

Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā ietvertās normas vārdu "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bērna kopšanas pabalsts

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā un Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību" 2.2. punktā ietvertās normas vārdus "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam.

2006-10-03_Atseviskas_domas
Lieta Nr. 2006-09-03
Par Garkalnes pagasta padomes teritorijas plānojuma daļas, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam
Izskatīta
Roberts Putnis, Juris Indulēns, Ārija Balode, Vera Brice, Anda Riņķe, Valdis Riņķis, Sanita Riņķe, Svetlana Kalabanova, Ņina Strautmane-Strautniece, Nadežda Kovaļova, Lolita Kronberga, Ilgvars Kronbergs, Vasilijs Sergejenkovs, Nadežda Djačuka, Vilnis Šaicāns, Velta Šaicāne, Valda Ilona Vasiļevska, Artūrs Osis, Iveta Kiepe-Ķipge, Dmitrijs Kazancevs, Iraida Golubeva, Nadežda Dolgoviha, Jurijs Avdjukevičs, Gaļina Samsonova, Raimonds Stūrmanis, Lienīte Zinare, Mirdza Kāpa, Arions Ikers, Dace Amoliņa, Dita Amoliņa, Aija Rozeniece, Armīns Pētersons, Mairita Nuka, Iveta Zeltiņa, Ivars Kozlovskis, Benita Kozlovska, Jānis Kozlovskis, Valdis Goldbergs, Vladimirs Kārkliņš, Dace Kārkliņa, Marta Cvetkova, Lilija-Mudīte Goldberga, Normunds Goldbergs, Marija Oša, Aigars Grīslis, Aiva Klajuma-Andersone, Marita Andersone, Andrejs Kovaļovs un Kaspars Krauze
08.02.2007.

13.02.2007.

Par Garkalnes pagasta padomes teritorijas plānojuma daļas, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Garkalnes teritorijas plānojums

Satversmes tiesa atzina Garkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam daļu, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un spēkā neesošu no 2005. gada 5. janvāra.

Lieta Nr. 2006-08-01
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta pirmajā daļā ietvertā nosacījuma - "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" - atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam
Izskatīta
Jeļena Patrina, Alla Malohatko un Ilga Beča
21.02.2007.

27.02.2007.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta pirmajā daļā ietvertā nosacījuma - "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" - atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta pirmajā daļā ietverto nosacījumu – "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" – par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam un spēkā neesošu no 2006. gada 1. janvāra.

Lieta Nr. 2006-07-01
Par likuma "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" 1. panta daļas, ar kuru Valsts sociālo pabalstu likumā ieviests jauns 7. panta pirmās daļas 3. punkts, un 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti: Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Vitālijs Orlovs, Aleksejs Vidavskis, Ivans Ribakovs, Jānis Jurkāns, Aleksandrs Golubovs, Igors Solovjovs, Oļegs Deņisovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Jakovs Pliners, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Aleksandrs Bartaševičs, Boriss Cilevičs un Jānis Urbanovičs
02.11.2006.

07.11.2006.

Par likuma "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" 1. panta daļas, ar kuru Valsts sociālo pabalstu likumā ieviests jauns 7. panta pirmās daļas 3. punkts, un 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bērna kopšanas pabalsts

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"" 1. panta daļu, ar kuru Valsts sociālo pabalstu likumā ieviests jauns 7. panta pirmās daļas 3. punkts, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"" 2. pantu, ar kuru Valsts sociālo pabalstu likuma 15. pants papildināts ar jaunu sesto daļu, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un spēkā neesošu no 2007. gada 1. marta.

Lieta Nr. 2006-06-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 12.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.
Apvienota
Videvuds Lielpēteris
07.04.2006.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 12.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2006-04-01

Apvienotā lieta: 2006-04-01

Lieta Nr. 2006-05-01
Par Radio un televīzijas likuma 46. panta sestās, septītās, astotās un devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 58. un 91. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti Igors Solovjovs, Aleksandrs Golubovs, Martijans Bekasovs, Oļega Deņisovs, Sergejs Fjodorovs, Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Ivans Ribakovs, Vitālijs Orlovs, Aleksejs Vidavskis, Aleksandrs Bartaševičs, Andrejs Klementjevs, Jakovs Pliners, Boriss Cilevičs, Andrejs Aleksejevs, Andris Tolmačovs, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Juris Sokolovskis un Jānis Jurkāns
16.10.2006.

24.10.2006.

Par Radio un televīzijas likuma 46. panta sestās, septītās, astotās un devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 58. un 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nacionālā radio un televīzijas padome

Satversmes tiesa atzina Radio un televīzijas likuma 46. panta sesto, septīto, astoto un devīto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 58. un 91. pantam.

Lieta Nr. 2006-04-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam
Izskatīta
Ērika Gailīte, Dzidra Unbedahte, Gunārs Kampmanis, Jānis Meškovs, Solomeja Kundziņa, Rimma Elksniņa, Renāte Škute, Daina Galvāne, Regīna Joniņa, Kapitalīna Nagle, Astrīda Petaško, Vera Lucenko, Imants Mikāls, Krišs Alfrēds Druvas, Pēteris Artūrs Briedis un Videvuds Lielpēteris
08.11.2006.

15.11.2006.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pensiju piešķiršana no jauna

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 12. apakšpunktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam.

Lieta Nr. 2006-03-0106
Par likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 1. panta ceturtās daļas vārdu "vai citiem atribūtiem" un "kā arī mutvārdos izteikti atsevišķi saukļi, lozungi vai uzrunas", 9. panta pirmās daļas, 12. panta trešās daļas 1. punkta vārdu "kārtības uzturētājiem", 13. panta otrās daļas vārdu "un gājēju", 14. panta sestās daļas otrā teikuma, 15. panta ceturtās daļas vārdu "ne agrāk kā 10 dienas un", 16. panta un 18. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 103. pantam, Eiropas Cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti: Vladimirs Buzajevs, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Valērijs Agešins, Boriss Cilevičs, Aleksandrs Bartaševičs, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Vitālijs Orlovs, Andrejs Klementjevs, Jānis Jurkāns, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovičs, Jakovs Pliners un Aleksejs Vidavskis
23.11.2006.

01.12.2006.

Par likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 1. panta ceturtās daļas vārdu "vai citiem atribūtiem" un "kā arī mutvārdos izteikti atsevišķi saukļi, lozungi vai uzrunas", 9. panta pirmās daļas, 12. panta trešās daļas 1. punkta vārdu "kārtības uzturētājiem", 13. panta otrās daļas vārdu "un gājēju", 14. panta sestās daļas otrā teikuma, 15. panta ceturtās daļas vārdu "ne agrāk kā 10 dienas un", 16. panta un 18. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 103. pantam, Eiropas Cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Atļauja pulcēšanās brīvības īstenošanai

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" 1. panta ceturtās daļas vārdus ""vai citiem atribūtiem"" un ""vai uzrunas"" un 13. panta otrās daļas vārdus ""un gājēju"" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 103. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" 1. panta ceturtās daļas vārdus ""kā arī mutvārdos izteikti atsevišķi saukļi, lozungi"", 9. panta pirmo daļu, 12. panta trešās daļas 1. punkta vārdus ""kārtības uzturētājiem"", 14. panta sestās daļas otro teikumu, 16. pantu un 18. panta ceturto daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 103. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas brīža.
3. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" 15. panta ceturtās daļas vārdus ""ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 48 stundas pirms pasākuma sākuma"" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 103. pantam saistībā ar Latvijas Republikas Satversmes 92. pantu un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas brīža.
4. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" 15. un 17. pantu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 103. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pantam un spēkā neesošu no 2007. gada 1. jūnija.
5. Noteikt, ka līdz 2007. gada 1. jūnijam likuma ""Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" III nodaļas normas piemērojamas atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 103. pantam.

Lieta Nr. 2006-02-01
Par Azartspēļu un izložu likuma 42. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3. panta pirmajai daļai un 4. panta trešajai, ceturtajai un piektajai daļai
Izskatīta
8.Saeimas deputāti: Artis Kampars, Silva Bendrāte, Viesturs Šiliņs, Ausma Ziedone - Kantāne, Anita Kalniņa, Māra Ceriņa, Inese Krastiņa, Ingūna Rībena, Madars Lasmanis, Pēteris Ontužāns, Kārlis Strēlis, Liene Liepiņa, Roberts Jurķis, Paulis Kļaviņš, Sarmīte Ķikuste, Igors Aleksandrovs, Aigars Pētersons, Dzintars Zaķis, Guntis Bērziņš un Linda Mūrniece
28.06.2006.

05.07.2006.

Par Azartspēļu un izložu likuma 42. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3. panta pirmajai daļai un 4. panta trešajai, ceturtajai un piektajai daļai

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2006-02-01 "Par Azartspēļu un izložu likuma 42. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 3. panta pirmajai daļai un 4. panta trešajai, ceturtajai un piektajai daļai".

Lieta Nr. 2006-01-0106
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmei 9., 91. un 101. pantam, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam
Apvienota
Juris Bojārs
09.01.2006.
-
-
-

-

Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmei 9., 91. un 101. pantam, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2005-13-0106

Apvienotā lieta: 2005-13-0106

Lieta Nr. 2005-25-01
Par 2004. gada 7. aprīļa likuma "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
06.06.2006.

08.06.2006.

Par 2004. gada 7. aprīļa likuma "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Izīrēto dzīvokļu nenodošana privatizācijai

1. Satversmes tiesa atzina 2004. gada 7. aprīļa likuma ""Grozījumi likumā ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"""" 13. panta pirmo daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.
2. Noteikt, ka likuma ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 74. panta piektā daļa ir spēkā redakcijā, kādā tā bija spēkā līdz 2004. gada 7. aprīļa likuma ""Grozījumi likumā ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"""" pieņemšanai.

2005-25-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2005-24-01
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. panta trešās daļas 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai
Izskatīta
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
11.04.2006.

18.04.2006.

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. panta trešās daļas 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai

Lietas saīsinātais nosaukums: Bijušo VDK darbinieku tiesības ieņemt amatu KNAB

Satversmes tiesa atzina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. panta trešās daļas 8. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai.

Lieta Nr. 2005-23-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 28. septembra noteikumu Nr. 804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem" 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
29.11.2005.

02.12.2005.

Par Ministru kabineta 2004. gada 28. septembra noteikumu Nr. 804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem" 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2005-23-03 "Par Ministru kabineta 2004. gada 28. septembra noteikumu Nr. 804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem" 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam".