Lietu meklēšana

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 27
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 26
 • 8
 • 2
 • 525
 • 322
 • 5
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 403
 • 120
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 435
 • 97
 • 144
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 888
Drukāt
Lieta Nr. 2005-15-03
Par Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumu Nr. 155 "Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam
Izskatīta
Kaspars Zandbergs
25.10.2005.

28.10.2005.

Par Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumu Nr. 155 "Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2005-15-03 "Par Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumu Nr. 155 "Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam".

Lieta Nr. 2005-14-01
Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam.
Apvienota
Mārtiņš Draudiņš, Mārtiņš Skuja, Astrīda Krakope
07.06.2005.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-08-01

Apvienotā lieta: 2005-08-01

Lieta Nr. 2005-13-0106
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti: Aleksandrs Golubovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs, Vladimirs Buzajevs, Nikolajs Kabanovs, Jakovs Pliners, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Juris Sokolovskis, Oļegs Deņisovs, Jānis Jurkāns, Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Ivans Ribakovs, Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Vidavskis, Vitālijs Orlovs, Jānis Urbanovičs un Boriss Cilevičs
15.06.2006.

20.06.2006.

Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vēlēšanu tiesību ierobežojumi II

1. Satversmes tiesa atzina, ka Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkts un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 5. un 6. punkts atbilst Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina, ka attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju Juri Bojāru Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. punkts un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 6. punkts neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam, kā arī Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam un zaudē spēku ar sprieduma publicēšanas dienu.

Lieta Nr. 2005-12-0103
Par Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005. gada 9. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam
Izskatīta
Juris Jaunzems, Tatjana Čerkovska, Olga Vitkovska, Inguna Rumjanceva, Valentīns Leitēns, Gints Gailītis, Ārija Ziemele, Inna Vasiļjeva, Iveta Prazdnicane un Klaudija Abramova
16.12.2005.

20.12.2005.

Par Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005. gada 9. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana (LNB)

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 17 ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un spēkā neesošiem no to izdošanas brīža.
2. Satversmes tiesa atzina likumu ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas brīža.
3. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējiem – Juri Jaunzemu, Tatjanu Čerkovsku, Valentīnu Leitēnu un Gintu Gailīti Satversmes tiesa atzina likumu ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
4. Noteikt, ka 1992. gada 15. septembra likums ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" ir spēkā redakcijā, kāda pastāvēja līdz Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" izdošanai.

2005-12-0103_Stenogramma
Lieta Nr. 2005-11-0306
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam.
Apvienota
Aivars Bajārs
11.04.2005.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-03-0306

Apvienotā lieta: 2005-03-0306

Lieta Nr. 2005-10-03
Par Kuldīgas rajona padomes 1999. gada 15. decembra Kuldīgas rajona teritorijas plānojuma 2. daļas 8.3.1. punkta par Spīķu HES un Kuldīgas rajona Vārmes pagasta padomes 2003. gada 20. februāra Vārmes pagasta teritorijas plānojuma par "Baložu" māju zemes iekļaušanu Spīķu HES teritorijā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Izskatīta
Ilmārs Zandbergs
14.12.2005.

20.12.2005.

Par Kuldīgas rajona padomes 1999. gada 15. decembra Kuldīgas rajona teritorijas plānojuma 2. daļas 8.3.1. punkta par Spīķu HES un Kuldīgas rajona Vārmes pagasta padomes 2003. gada 20. februāra Vārmes pagasta teritorijas plānojuma par "Baložu" māju zemes iekļaušanu Spīķu HES teritorijā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vārmes teritorijas plānojums

1. Satversmes tiesa izbeidza lietu par Kuldīgas rajona padomes 1999. gada 15. decembra Kuldīgas rajona teritorijas plānojuma 2. daļas 8.3.1. punkta par Spīķu HES atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Kuldīgas rajona Vārmes pagasta padomes 2004. gada 17. jūnija Vārmes pagasta teritorijas plānojumu par applūdinātās ""Baložu"" māju zemes atļauto izmantošanu par neatbilstošu likuma ""Par pašvaldībām"" 41. panta otrajai daļai un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

Lieta Nr. 2005-09-01
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā ietvertā nosacījuma – "ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā" – atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 110. pantam
Izskatīta
Kristīne Dupate, Aija Freimane un Aivita Putniņa
04.11.2005.

08.11.2005.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā ietvertā nosacījuma – "ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā" – atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 110. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bērna kopšanas pabalsts

1. Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā ietverto nosacījumu – ""ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ""Par valsts sociālo apdrošināšanu"") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā"" – par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam un spēkā neesošu no 2006. gada 1. marta.
2. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējām – Kristīni Dupati, Aiju Freimani un Aivitu Putniņu Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā ietverto nosacījumu – ""ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ""Par valsts sociālo apdrošināšanu"") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā"" – par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam"" un spēkā neesošu no 2005. gada 8. marta.

2005-09-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2005-08-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Vija Emsiņa, Mārtiņš Draudiņš un Mārtiņš Skuja
11.11.2005.

16.11.2005.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pensiju indeksācija

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam.

Lieta Nr. 2005-07-01
Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Gvido Ivanovs
17.10.2005.

20.10.2005.

Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: SAB lēmumu pārsūdzība

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta sesto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Lieta Nr. 2005-06-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam.
Apvienota
Uģis Finsters
02.03.2005.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-03-0306

Apvienotā lieta: 2005-03-0306

Lieta Nr. 2005-05-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam.
Apvienota
Armands Altmanis
02.03.2005.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-03-0306

Apvienotā lieta: 2005-03-0306

Lieta Nr. 2005-04-0306
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr.417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr.74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam
Apvienota
Aigars Stāmers
02.03.2005.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr.417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr.74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2005-03-0306

Apvienotā lieta: 2005-03-0306

Lieta Nr. 2005-03-0306
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam
Izskatīta
Armands Altmanis, Aivars Bajārs, Uģis Finsters, Aigars Stāmers un Igors Ševčenko
21.11.2005.

25.11.2005.

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieslodzīto tiesības uz darba samaksu

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" 1. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas brīža.

Lieta Nr. 2005-02-0106
Par Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrā teikuma daļā par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā, ja tiek īstenotas izglītības programmas valsts valodā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam (saistībā ar Pirmā protokola 2. pantu)
Izskatīta
8.Saeimas deputāti Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Jakovs Pliners, Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Boriss Cilevičs, Jānis Jurkāns, Ivans Ribakovs, Aleksejs Vidavskis, Vitālijs Orlovs, Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Aleksandrs Bartaševičs un Jānis Urbanovičs
14.09.2005.

16.09.2005.

Par Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrā teikuma daļā par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā, ja tiek īstenotas izglītības programmas valsts valodā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam (saistībā ar Pirmā protokola 2. pantu)

Lietas saīsinātais nosaukums: Finansējuma piešķiršana privātskolām

Satversmes tiesa atzina Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrajā teikumā ietvertos vārdus "valsts valodā" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas brīža.

Lieta Nr. 2005-01-01
Par likuma "Par policiju" 23. panta piektās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. un 108. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
23.05.2005.

27.05.2005.

Par likuma "Par policiju" 23. panta piektās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. un 108. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2005-01-01 "Par likuma "Par policiju" 23. panta piektās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. un 108. pantam".

Lieta Nr. 2004-26-01
Par Imigrācijas likuma 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Administratīvā rajona tiesa
02.09.2005.

08.09.2005.

Par Imigrācijas likuma 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-26-01 "Par Imigrācijas likuma 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam".

Lieta Nr. 2004-25-03
Par Ministru kabineta 2002. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus" 2.2. un 2.3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Administratīvā apgabaltiesa
22.04.2005.

03.05.2005.

Par Ministru kabineta 2002. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus" 2.2. un 2.3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-25-03 "Par Ministru kabineta 2002. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus" 2.2. un 2.3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam".

2004-25-03_Lemums_ierosinasana1882
Lieta Nr. 2004-24-0306
Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 9.3 un 44. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantam
Izskatīta
Māra Zālīte, Valts Pūce, Valdis Muktupāvels, Ēriks Hānbergs un Juris Kulakovs
18.01.2005.

25.01.2005.

Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 9.3 un 44. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-24-0306 "Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 9.3 un 44. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pantam".

2004-24-0306_Lemums_ierosinasana1880
Lieta Nr. 2004-23-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta piektās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 94. pantam
Izskatīta
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu kolēģija
15.02.2005.

22.02.2005.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta piektās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 94. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-23-01 "Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta piektās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 94. pantam".

2004-23-01_Lemums_ierosinasana1878
Lieta Nr. 2004-22-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 32. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam
Apvienota
Elmārs Gultnieks
16.11.2004.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 32. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2004-21-01

Apvienotā lieta: 2004-21-01

2004-22-01_Lemums_ierosinasana1877