Aktualitātes

25.10.2016.

Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniecei piešķirti Tieslietu sistēmas apbalvojumi

Ar 2016. gada 19. oktobra Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes lēmumu Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniecei piešķirtas Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis apbalvots ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi, ko piešķir par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. Satversmes tiesas tiesnesis Kaspars Balodis apbalvots ar Tieslietu […]

24.10.2016.

Satversmes tiesas tiesneši tiksies ar Beļģijas un Čehijas konstitucionālo tiesu tiesnešiem

Šodien, 24. novembrī Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Daiga Rezevska ir devušies uz Brno (Čehijā), lai tiktos ar Čehijas un Beļģijas konstitucionālo tiesu tiesnešiem un runātu par konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas dialogu. Tikšanās laikā tiesneši apspriedīs konstitucionālo tiesu vēršanos Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu. Satversmes […]

21.10.2016.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par pensijas pārrēķināšanu gadījumos, kad personai pensiju piešķīrusi arī cita valsts

2016. gada 21. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2016-03-01 “Par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 42.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Apstrīdētā likuma “Par valsts pensijām” norma nosaka: „Ja personai ir piešķirta citas valsts pensija par apdrošināšanas periodiem, kas ņemti vērā, piešķirot […]

20.10.2016.

Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele apbalvota ar Ministru kabineta Atzinības rakstu

Ar 2016. gada 19. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 609 Satversmes tiesas tiesnese, profesore Ineta Ziemele apbalvota ar Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā un zinātniskiem sasniegumiem tieslietu nozarē. Ar savu godprātīgo attieksmi un augstas klases zināšanām, kā arī radošo un zinātnisko darbu Ineta Ziemele ir devusi izcilu […]

19.10.2016.

Ierosināta lieta par minimālo izglītojamo skaitu novadu izglītības iestāžu 10. klasēs vai vidusskolā kopumā

2016. gada 18. oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta […]

18.10.2016.

Prezentēs grāmatu par Latvijas konstitucionālajām tiesībām

Šā gada 18. oktobrī Rīgas Juridiskajā augstskolā notiks grāmatas “Constitutional Law in Latvia” (Konstitucionālās tiesības Latvijā) prezentācija. Grāmatā atspoguļots pētījums par konstitucionālo tiesību attīstību Latvijā, Latvijas Republikas Satversmes regulējuma mērķi un jēgu, kā arī piemērošanu. Papildus tam grāmatā skaidrota Latvijas valsts iekārtas uzbūve un tās funkcionēšanas pamatprincipi. Šajā pētījumā analizēta arī Satversmes tiesas prakse. Grāmata “Constitutional […]

17.10.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās konstitucionālajām tiesībām veltītajā konferencē

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš šodien, 17. oktobrī, piedalās starptautiskajā konferencē “Konstitucionālā tiesa kā konstitucionālo vērtību sargs”. Konference ir veltīta Polijas Konstitucionālā tribunāla 30 gadu jubilejai, kā arī Polijas Konstitūcijas gadadienai (stājās spēkā 1997. gada 17. oktobrī). Konferencē tiks apspriesti konstitucionālo tiesību un Eiropas tiesību aktuālie jautājumi, tostarp atsevišķa konferences daļa veltīta pamattiesībām un vispārējiem tiesību principiem. Ar priekšlasījumiem […]

14.10.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies starptautiskajā kongresā

Šodien, 14. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir devies uz Rēgensburgu, lai piedalītos Rēgensburgas Universitātes organizētajā starptautiskajā kongresā “Konstitucionālā tiesvedība un politika”. Kongresa priekšlasījumos un diskusijās iesaistīsies tiesneši un tiesību zinātnieki no vairākām Eiropas valstīm. Aldis Laviņš kongresam ir sagatavojis priekšlasījumu, kurā viņš analizēs tiesību, īpaši konstitucionālo tiesību un politikas mijiedarbību un konstitucionālās kontroles nozīmi šajā procesā. […]

07.10.2016.

Satversmes tiesa rīko priekšlasījumus par Satversmes tiesu

Satversmes tiesa, svinot savu 20 gadu jubileju, šā gada rudenī piedāvā priekšlasījumus par Satversmes tiesas darbu. Priekšlasījumus Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki vispirms piedāvās skolās, kurās savulaik mācījušies paši. Šodien Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale (attēlā) ar savu stāstījumu ir devusies uz Bauskas 2. vidusskolu. Priekšlasījums aptver ieskatu valsts uzbūvē, demokrātijas pamatprincipos, tiesu varas darbībā. […]

05.10.2016.

Ierosināta vēl viena lieta par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības izbeigšanu

2016. gada 5. oktobrī Satversmes tiesas 3. kolēģija pēc Rudītes Klikučas pieteikuma ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Satversmes tiesas kolēģija atzina, ka šajā lietā nav nepieciešams aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu, jo līdzīga lieta ierosināta šā gada janvārī[1] un tiks skatīta rakstveida procesā šā gada 1. novembrī[2]. Lietā apstrīdētā […]