Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_3
stiesa-tiesa1
stiesa-kede2


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

04.08.2020.

Ierosināta lieta par 2020. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 3. augustā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” programmu un apakšprogrammu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, ciktāl tās neparedz Veselības aprūpes finansēšanas likuma pārejas noteikumu 11. punktā noteikto valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2020. gadā, atbilstību Satversmes 1. un 66. pantam”. Apstrīdētās […]

04.08.2020.

Ierosināta lieta par Stambulas konvencijas atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 2020. gada 3. augustā ierosināja lietu “Par Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 3. panta “c” punkta, 4. panta 3. punkta un 12. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes ievadam, 1., 99. un 110. pantam, 4. panta 4. punkta atbilstību Latvijas […]

03.08.2020.

Ierosināta lieta par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 3. augustā ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2. un 28.19. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai un 5. pantam”. Apstrīdētās normas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās […]

20.07.2020.

Atklāts Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas rakstu krājums “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu.”

Piektdien, 17.jūlijā, Satversmes tiesā klāt esot grāmatas autorei Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniecei Prof., Dr.iur. Sanitai Osipovai, Valsts prezidentam Egilam Levitam, Satversmes tiesas priekšsēdētājai un priekšvārda autorei Prof., Ph.D. Inetai Ziemelei, priekšvārda autoram Prof., Dr.hist. Guntim Zemītim, grāmatas izdevēja “Tiesu Namu Aģentūras” pārstāvjiem un šauram interesentu lokam tika atklāts rakstu krājums, kas veltīts Latvijas valstiskuma izveides […]

17.07.2020.

Norma, kas paredz vidējo ienākumu līmeni, kādu nepārsniedzot persona vai ģimene atzīstama par trūcīgu, neatbilst Satversmes 1. un 109. pantam

Satversmes tiesa 2020. gada 16. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-25-03 “Par Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2. punkta vārdu “ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2010. gada 30. marta […]

17.07.2020.

Civilprocesa likuma norma, kas neparedz iemaksātās valsts nodevas par apelācijas sūdzības iesniegšanu atmaksāšanu formālas prasības neievērošanas gadījumā, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 16. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-05-01 “Par Civilprocesa likuma 37. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz par apelācijas sūdzību iemaksātās valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt apelācijas sūdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 37. panta pirmā daļa, kas paredz gadījumus, kuros samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnīgi vai […]

16.07.2020.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par spriedumu lietā Nr. 2019-23-01

Preses konferencē par spriedumu lietā Nr. 2019-23-01 informēs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Preses konferenci vadīs Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: