Aktualitātes

29.06.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks piedalīsies konferencē

Šodien, 29. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis devās uz Kišiņevu, kur viņi piedalīsies Baltijas un Melnās jūras valstu konstitucionālo tiesu asociācijas kongresā “Konstitucionālo tiesu loma demokrātijas vērtību aizsardzībā”. Aldis Laviņš konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu “Satversmes tiesas nolēmumu tiesiskās sekas”, gan stāstot par Satversmes tiesas darbības regulējumu, gan analizējot atsevišķas Satversmes tiesas lietas. Konferenci […]

27.06.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs tikās ar ASV vēstnieci

Šodien, 27. jūnijā, Satversmes tiesu apmeklēja Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijas Republikā Nensija Bikofa Petita. Viņa tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu. Satversmes tiesas priekšsēdētājs informēja ASV vēstnieci par aktuālajām Satversmes tiesas lietām, kā arī par darba plāniem starptautiskās sadarbības jomā. Sarunas dalībnieki bija vienisprātis par to, ka tiesneša personībai un profesionālajai pieredzei ir ārkārtīgi būtiska […]

27.06.2016.

Norma, kas liedz tiesnesim kā valsts amatpersonai būt par asistentu savas ģimenes loceklim ar invaliditāti, dzīvojot ar to nedalītā mājsaimniecībā, neatbilst Satversmei

2016. gada 27. jūnijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2015-10-01 „Par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta trešā daļa noteic amatus un nodarbošanās veidus, ar kuriem ir atļauts […]

17.06.2016.

Ierosināta vēl viena lieta par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem

2016. gada 16. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas otrā teikuma un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 26. punkta un pārejas noteikumu 22.2 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas […]

16.06.2016.

Norma par uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanu atbilst Satversmei attiecībā uz uzturlīdzekļu parādnieku pamattiesībām, bet nesamērīgi ierobežo bērnu pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību

2016. gada 16. jūnijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2015-18-01 „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Bērna tiesībām uz pilnvērtīgu attīstību ir piešķirama prioritāte pār tās personas, kura nepilda tai noteikto uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu, tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību Apstrīdētā norma Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1 pants nosaka: „(1) [Uzturlīdzekļu garantiju] […]

07.06.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies konferencē

Šodien, 7. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš dosies uz Kirgizstānu, lai piedalītos Kirgizstānas Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas rīkotajā starptautiskajā konferencē “Konstitucionālās kontroles orgānu nozīme varas dalīšanas principa ievērošanā”. Aldis Laviņš konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu “Satversmes tiesa kā varas dalīšanas principa izpildes kontroles mehānisms”, kurā viņš analizēs Satversmes tiesas praksi. Konferencē piedalīsies Eiropas un Āzijas valstu konstitucionālās uzraudzības […]

07.06.2016.

Satversmes tiesas darbinieki piedalījās tiesu darbinieku konferencē

Šā gada 31. maijā un 1. jūnijā Rumānijas Konstitucionālā tiesa rīkoja starptautisku konferenci “Juridisko darbinieku loma konstitucionālo tiesu darbā”. Konferencē piedalījās konstitucionālo tiesu un konstitucionālās uzraudzības orgānu darbinieki no Eiropas, Tuvo Austrumu un Āzijas valstīm, kā arī Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) pārstāvji. Satversmes tiesu konferencē pārstāvēja padomnieks Kristaps Tamužs un […]

27.05.2016.

Pārskats par Satversmes tiesas konferencē “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī” izteiktajām atziņām

Konference tika atklāta ar Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu. Valsts prezidents apsveica Satversmes tiesu tās 20. gadadienā, atzīmējot, ka ar godprātīgu darbu un izsvērtiem lēmumiem Satversmes tiesa bauda augstu novērtējumu un autoritāti sabiedrībā. Turklāt uzticēšanās Satversmes tiesai sekmē un nostiprina arī ticību Latvijas valstij un konstitucionālajai iekārtai. Īpaši pateicības vārdi tika veltīti pirmajam Satversmes tiesas […]

24.05.2016.

Satversmes tiesa rīkos konstitucionālo tiesību konferenci

Šā gada 26. maijā Satversmes tiesa sadarbībā ar Eiropas Padomes komisiju “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) rīkos konferenci „Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”.  Konferenci atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, laikraksts Jurista Vārds, Latvijas Universitāte, kā arī Eiropas Savienības un Eiropas Padomes sadarbības tīkls Armēnijai, Azerbaidžānai, Gruzijai, Moldovas Republikai, Ukrainai un Baltkrievijai. Konferencē ar priekšlasījumiem uzstāsies bijušais Bulgārijas […]

24.05.2016.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību vēl vienā lietā par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem

2016. gada 24. maijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2015-24-01 „Par 2014. gada 30. oktobra likuma „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētais likums 2014. gada 30. oktobra likums „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” paredz papildināt likuma „Par interešu […]