tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

26.03.2020.

Normas, kas regulē termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai kriminālprocesā, atbilst Satversmei

2020. gada 26. martā Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019-15-01 “Par Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešā teikuma un 570. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas  Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešais teikums: “Tiesa var pieņemt lēmumu par pārsūdzības termiņa pagarināšanu par 10 dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ.” Kriminālprocesa likuma […]

24.03.2020.

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija prasa valsts konstitucionālo orgānu dialogu un sadarbību

Pirmdien, 23. martā Satversmes tiesas priekšsēdētajā Ineta Ziemele piedalījās Valsts prezidenta Egila Levita sasauktajā valsts konstitucionālo orgānu vadītāju kopsēdē, lai pārrunātu to darbības pamatprincipus valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos. Šajā kopsēdē piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Šī bija pirmā šāda veida kopsēde Latvijas vēsturē. […]

23.03.2020.

Normas, kas noteica izlietotās dabasgāzes un kompensācijas, ko enerģijas lietotājs maksā pārkāpuma gadījumā, aprēķina kārtību neatbilst Satversmes 64. un 105. pantam

2020. gada 20. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019‑10‑0103 “Par Enerģētikas likuma 42.3panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1048 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 56., 58. un 87. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmajai daļai […]

23.03.2020.

Ierosināta lieta par personām ar invaliditāti piešķiramā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un invaliditātes pensijas apjoma atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 23. martā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts pensijām” 16. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.2. un 2.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta […]

20.03.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas liedz personai, kura iepriekš sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, tikt virzītai kandidēt uz atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 19. martā ierosināja lietu “Par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas 2. punkts: “Par valdes vai padomes locekļa kandidātu nedrīkst izvirzīt personu: [..] 2) kura ir bijusi sodīta […]

18.03.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas paredz atlaist Rīgas domi tādēļ, ka tā pieļaujot nelikumīgu rīcību un nepildot pašvaldības autonomo funkciju – organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 17. martā ierosināja lietu “Par Rīgas domes atlaišanas likuma 1. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam”. Apstrīdētā norma Rīgas domes atlaišanas likuma 1. panta 2. punkts: “Ar šo likumu Saeima atlaiž Rīgas domi, ņemot vērā, ka Rīgas dome: [..] 2) pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā “Par pašvaldībām” un citos […]