Aktualitātes

21.03.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele rīta ziņu raidījumam: Latvijā cilvēktiesību jomā evolūcija notiek

Šodien, 21. martā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju LTV1 rīta ziņu raidījumā “Rīta Panorāma”. Intervijas sākumā Inetai Ziemelei tika uzdots jautājums par Satversmes tiesas tiesvedībā esošo lietu Nr. 2017-17-01 par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru. Ineta Ziemele norādīja, ka tieši šobrīd Satversmes tiesā norit darbs pie […]

20.03.2018.

Par informatīvajā telpā izskanējušo ziņu saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2017-11-03 par piemaksām pedagogiem

Pirmdien, 19. martā, Latvijas Radio raidījumā “Pusdiena” izskanēja sižets attiecībā uz piemaksām pedagogiem par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Vēlāk šis pats sižets audiāli un tekstuāli tika publicēts Latvijas sabiedrisko mediju portālā ar nosaukumu “Pēc Satversmes tiesas sprieduma pedagogi baidās palikt vispār bez piemaksām”[1]. Minētais sižets izskanēja arī vairākos Latvijas Radio ziņu raidījumos un dienas notikumu apskatā. […]

19.03.2018.

Satversmes tiesu apmeklē Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija Bikofa Petita

Piektdien, 16. martā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) vēstnieci Latvijā Nensiju Bikofu Petitu (Nancy Bikoff Pettit). Tikšanās laikā puses pārrunāja aktualitātes tieslietu jomā un apsprieda jautājumus, kas saistās ar konstitucionālās identitātes stiprināšanu un izpratnes par konstitucionālajām vērtībām veicināšanu sabiedrībā. ASV vēstniece Nensija Bikofa Petita norādīja, ka ASV vēstniecība Latvijā īpašu uzmanību velta tam, lai sniegtu […]

15.03.2018.

Normas, kas nosaka kārtību, kādā tiesa pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību administratīvā pārkāpuma lietā, neatbilst Satversmei

2018. gada 15. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-16-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. panta, 289.20panta piektās un septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – Kodekss) 213. pants: “Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta […]

14.03.2018.

Nolēmums lietā par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru, tiks pasludināts 12. aprīlī

Šodien, 14. martā, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja lietas Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam” izskatīšanu. Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīja tiesas […]

13.03.2018.

Satversmes tiesa rīt plkst. 13.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru

Šodien, 13. martā, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja lietas Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam” izskatīšanu. Tiesas sēde turpinājās ar jautājumu uzdošanu Valsts zemes dienesta […]

13.03.2018.

Satversmes tiesa organizē un piedalās pasākumos Latvijas simtgades gadā tiesiskas valsts izpratnes un darbības stiprināšanā

Kopš šā gada sākuma Satversmes tiesas mājaslapā ir publicēts Satversmes tiesas pasākumu plāns. Plānā ietverti gan Satversmes tiesas organizētie pasākumi, gan sadarbībā ar citām institūcijām organizētās aktivitātes Latvijā, godinot valsts simtgadi, gan pasākumi ārpus Latvijas, kuros tiesa nes Latvijas vārdu Eiropas tiesiskajā telpā. Satversmes tiesas priekšsēdētaja Ineta Ziemele norāda: “Simtgades pasākumu plāns ir mūsu pašu […]

12.03.2018.

Satversmes tiesa rīt turpinās izskatīt lietu par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru

Otrdien, 13. martā, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes tiesa turpinās uzdot jautājumus Valsts zemes dienesta […]

08.03.2018.

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka personas, kura saukta pie administratīvās atbildības, pienākumu segt izdevumus par administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2018. gada 8. martā ierosināja lietu “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietā izņemto mantu un dokumentiem” 74. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotā daļa: “Persona, kurai uzlikts administratīvais sods, Ministru […]

07.03.2018.

Satversmes tiesa līdz 13. martam izsludina pārtraukumu lietā par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru

Šodien, 7. martā, Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja lietas Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam” izskatīšanu. Tiesas sēde turpinājās ar jautājumu uzdošanu Saeimas pārstāvim zvērinātam […]