Aktualitātes

22.07.2016.

Ierosinātas lietas par Solidaritātes nodokļa likuma normām

2016. gada 21. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja vairākas lietas par atsevišķu Solidaritātes nodokļa likuma normu atbilstību Satversmei.[1] Apstrīdētās normas Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. pants: 3. pants. Ar nodokli apliekamais objekts Nodokļa objekts ir ienākums, kas noteikts likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. un 20.2 pantā[2] un pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto […]

21.07.2016.

Ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

gada 21. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Kriminālprocesa likuma 629. panta piektā daļa nosaka: „Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma […]

15.07.2016.

Ierosināta lieta par Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu nepārsūdzamību

2016. gada 14. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 pants nosaka kārtību, kādā apstrīdami izvērtēšanas komisijas lēmumi. Apstrīdētā norma noteic: „Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.” Augstāka juridiska spēka norma Satversmes 92. panta pirmais teikums: „Ikviens […]

14.07.2016.

Ierosināta lieta par priekšlaicīgās pensionēšanas nosacījumiem

2016. gada 14. jūlijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtā daļa nosaka: “Tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 […]

14.07.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās vasaras skolā Kirgizstānā

No 11. līdz 15. jūlijam Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš atrodas vizītē Kirgizstānā, kur notiek Konstitucionālisma vasaras skola likumdošanas institūciju un Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas darbiniekiem, kā arī advokātiem un juristiem. Aldis Laviņš vasaras skolā dalās zināšanās un pieredzē dažādos konstitucionālo tiesību jautājumos, stāsta par Latvijas un starptautisko pieredzi tādos jautājumos kā likumdevēja līdzdalība konstitucionālās tiesvedības procesā […]

07.07.2016.

Mūžībā aizgājusi Kristīne Krūma

Pirmdien, 4. jūlijā, negaidīti mūžībā aizgāja bijusī Satversmes tiesas tiesnese Kristīne Krūma. Viņa ir bijusi Satversmes tiesas tiesnese no 2007. gada maija līdz 2015. gada oktobrim. Pēc Satversmes tiesas tiesneša amata atstāšanas stājusies Rīgas Juridiskās augstskolas prorektora amatā, pavisam nesen ievēlēta par asociēto profesori. Kristīne Krūma ir dzimusi 1974. gadā. Pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolvēšanas viņa studējusi Lundas Universitātes […]

29.06.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks piedalīsies konferencē

Šodien, 29. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis devās uz Kišiņevu, kur viņi piedalīsies Baltijas un Melnās jūras valstu konstitucionālo tiesu asociācijas kongresā “Konstitucionālo tiesu loma demokrātijas vērtību aizsardzībā”. Aldis Laviņš konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu “Satversmes tiesas nolēmumu tiesiskās sekas”, gan stāstot par Satversmes tiesas darbības regulējumu, gan analizējot atsevišķas Satversmes tiesas lietas. Konferenci […]

27.06.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs tikās ar ASV vēstnieci

Šodien, 27. jūnijā, Satversmes tiesu apmeklēja Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijas Republikā Nensija Bikofa Petita. Viņa tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu. Satversmes tiesas priekšsēdētājs informēja ASV vēstnieci par aktuālajām Satversmes tiesas lietām, kā arī par darba plāniem starptautiskās sadarbības jomā. Sarunas dalībnieki bija vienisprātis par to, ka tiesneša personībai un profesionālajai pieredzei ir ārkārtīgi būtiska […]

27.06.2016.

Norma, kas liedz tiesnesim kā valsts amatpersonai būt par asistentu savas ģimenes loceklim ar invaliditāti, dzīvojot ar to nedalītā mājsaimniecībā, neatbilst Satversmei

2016. gada 27. jūnijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2015-10-01 „Par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta trešā daļa noteic amatus un nodarbošanās veidus, ar kuriem ir atļauts […]

17.06.2016.

Ierosināta vēl viena lieta par valsts amatpersonas statusa noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem

2016. gada 16. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas otrā teikuma un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 26. punkta un pārejas noteikumu 22.2 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas […]