tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

05.07.2019.

Ierosināta lieta par normu, kas regulē kasācijas instances tiesas tiesības atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību civillietā

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2019. gada 5. jūlijā ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 464.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 464.1 panta trešā daļa: “Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst šā panta pirmajā daļā minētajām prasībām un ja tiesa nav pārkāpusi šā likuma 452.panta trešās daļas noteikumus un izskatāmajai […]

05.07.2019.

Satversmes tiesas tiesneši Austrijā runā par konstitucionālo identitāti un tiesiskuma principu kopējā tiesiskuma telpā Eiropā

No 1. līdz 3. jūlijam Satversmes tiesas tiesneši oficiālā vizītē apmeklēja Austrijas Konstitucionālo tiesu. Tikšanās laikā tiesneši dalījās pieredzē un apsprieda jautājumus par konstitucionālo identitāti un konstitucionālo tiesu lomu Eiropas tiesiskajā telpā. Pirmajā darba sesijā tiesneši diskutēja par abu valstu konstitucionālo identitāti. Šajā sesijā priekšlasījumu no Satversmes tiesas perspektīvas sniedza priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Viņa skaidroja, […]

04.07.2019.

Satversmes tiesa viesojas Austrijas Augstākajā tiesā un Latvijas vēstniecībā Austrijā

Otrdien, 2. jūlijā, Satversmes tiesas tiesneši oficiālās vizītes Austrijas Konstitucionālajā tiesā ietvaros viesojās Austrijas Augstākajā tiesā, kur tikās ar Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētāju Elizabeti Lovreku (Elisabeth Lovrek), priekšsēdētāja vietnieci Evu Mareku (Eva Marek) un priekšsēdētāja vietnieku Matiasu Neimāru (Matthias Neumayr). Tikšanās laikā abas puses pārrunāja Austrijas tiesu sistēmai raksturīgās iezīmes. Īpaša diskusija izvērtās par tiesībām uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā saistībā ar tiesu […]

01.07.2019.

Noslēgusies Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesneses Līgas Biksinieces-Martinovas sešu mēnešu pieredzes apmaiņa Satversmes tiesā

Piektdien, 28. jūnijā, noslēdzās Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesneses Līgas Biksinieces-Martinovas sešu mēnešu pieredzes apmaiņa Satversmes tiesā. Pieredzes apmaiņas laikā tiesnese pildīja Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus. Tiesnesei bija iespēja padziļināti apgūt no vispārējās jurisdikcijas tiesas un administratīvās tiesas procesa atšķirīgo Satversmes tiesas procesu un iepazīt Satversmes tiesas Juridiskā departamenta darbu. Tiesnese piedalījās […]

01.07.2019.

Satversmes tiesa stiprina divpusējo sadarbību ar Austrijas Konstitucionālo tiesu

No 1. līdz 3. jūlijam Satversmes tiesas tiesneši oficiālā vizītē apmeklē Austrijas Konstitucionālo tiesu. Tikšanās laikā tiesneši dalīsies pieredzē un pārrunās konstitucionālo tiesību aktualitātes, tostarp apspriedīs jautājumus par konstitucionālo identitāti un konstitucionālo tiesu lomu Eiropas tiesiskajā telpā. Pirmajā darba sesijā tiesneši runās par abu valstu konstitucionālo identitāti. Priekšlasījumus no katras valsts perspektīvas sniegs Satversmes tiesas […]

28.06.2019.

Norma, kas visā apcietinājuma laikā paredzēja veikt apcietinātās personas visas privātās sarakstes kontroli, neatbilst Satversmes 96. pantam

Satversmes tiesa 2019. gada 28. jūnijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2018-24-01 “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētā norma Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrā daļa, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, noteica: “Izmeklēšanas cietuma darbinieki kontrolē apcietinātā saraksti un telefonsarunas (izņemot saraksti […]

27.06.2019.

Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis piedalās Ukrainas Konstitucionālās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē par valsts drošības un cilvēktiesību balansu, kā arī konstitucionālo tiesu lomu šī balansa saglabāšanā

No 26. līdz 28. jūnijam Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis piedalīsies Ukrainas Konstitucionālās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē par valsts drošības un cilvēktiesību balansu, kā arī konstitucionālo tiesu lomu šī balansa saglabāšanā (“Human Rights and National Security: Ensuring the Balance of Human Rights and the Interests of the State. The Role of the Body of Constitutional […]