Aktualitātes

29.03.2017.

Ierosināta lieta par pašnodarbinātas personas tiesībām saņemt vecāku pabalstu par bērna kopšanu līdz viena gada vecumam

Satversmes tiesa 2017. gada 28. martā ierosināja lietu “Par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta pirmās daļas 3. punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta pirmās daļas 3. punktā (redakcijā, kas bija spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada […]

24.03.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies tiesnešu sanāksmē Luksemburgā

Laika posmā no 26. līdz 28. martam Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalīsies starptautiskā tiesnešu sanāksmē Luksemburgā. Tiesnešu sanāksmi organizē Eiropas Savienības Tiesa par godu Romas līguma parakstīšanas 60. gadadienai. Sanāksmes mērķis ir veicināt Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu sadarbību. Galvenais sanāksmes vadmotīvs ir efektīva tiesu informācijas apmaiņas tīklu izmantošana, akcentējot savstarpējās uzticēšanās nozīmi stabilas […]

24.03.2017.

Satversmes tiesas tiesneši turpina uzsākto iniciatīvu un dodas apciemot skolas

Šodien, 24. martā, Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis viesojas Saldus vidusskolā, savukārt pirmdien, 27. martā, Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova dosies uz Salacgrīvas vidusskolu. Turpinot Satversmes tiesas jubilejas gadā uzsākto iniciatīvu, Satversmes tiesas tiesneši ar izglītojošu lekciju viesojās skolās, arī tajās, kur paši savulaik guvuši zinības. Tikšanās laikā tiesneši skolēniem stāstīs par tiesneša profesiju, Latvijas tiesību sistēmu […]

22.03.2017.

Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele iecelta par Latvijas pārstāvi starptautisko strīdu risināšanai Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā

Otrdien, 21. martā, Ministru kabinets apstiprināja Satversmes tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli par vienu no četriem Latvijas Republikas pārstāvjiem Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā (turpmāk – PAT), kas nodrošina starptautisku strīdu miermīlīgu risināšanu, izmantojot arbitrāžu. Pretendenti šim augstajam amatam tika atlasīti Tieslietu ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā, kur tika vērtēta pretendenta autoritāte starptautisko tiesību jautājumos, gatavība uzņemties šķīrējtiesneša pienākumus […]

17.03.2017.

Ierosināta lieta par administratīvās tiesas tiesībām grozīt Konkurences padomes lēmumus

Satversmes tiesa 2017. gada 17. martā ierosināja lietu „Par Administratīvā procesa likuma 253. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Administratīvā procesa likuma 253. panta trešā daļa paredz, ka tiesa likumā paredzētajos gadījumos var grozīt administratīvo aktu un noteikt konkrētu tā saturu. Augstāka juridiska spēka norma Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas […]

16.03.2017.

Ierosināta lieta par personas tiesībām tikt izvērtētai un saņemt atļauju strādāt par pedagogu, ja tā bijusi sodīta par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem

Satversmes tiesa 2017. gada 16. martā ierosināja lietu „Par Izglītības likuma 50. panta 1. punkta, ciktāl tas liedz personai, kura tikusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, tiesības strādāt par pedagogu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam”. Apstrīdētā norma Izglītības likuma 50. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu […]

16.03.2017.

Satversmes tiesā viesojas delegācija no Kirgizstānas Republikas

Šodien, 16. martā, Satversmes tiesā mācību vizītē bija ieradusies delegācija no Kirgizstānas Republikas. Mācību vizītes laikā delegācijas pārstāvji tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un noklausījās Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales prezentāciju par Satversmes tiesas darbu, funkcijām, konstitucionālās kontroles jautājumiem, kā arī Satversmes tiesas praksi tiesu nolēmumu izpildes jomā. Tiekoties ar viesiem, Satversmes […]

09.03.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu turpina veikt Uldis Ķinis

Šodien, 9. martā, notika Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi tika ievēlēts līdzšinējais Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā Uldis Ķinis ir ievēlēts trešo reizi. Šī amata pienākumus Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis ir pildījis no 2007. gada 1. februāra līdz 2008. gada 9. martam, atkārtoti […]

08.03.2017.

Kriminālprocesa likuma regulējums par mantas labticīga ieguvēja aizsardzības principa ierobežojumu atbilst Satversmei

2017. gada 8. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2016-07-01 “Par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas un 360. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam, 92. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 356. panta otrā daļa: “Pirmstiesas kriminālprocesa laikā mantu par noziedzīgi iegūtu var atzīt arī: 1) ar rajona (pilsētas) tiesas lēmumu šā likuma […]

08.03.2017.

Notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

Rīt, 9. martā, plkst. 10:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Līdzšinējais Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks ir Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis, kas šajā amatā tika ievēlēts 2014. gada 5. martā. Vēlēšanu procedūra Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku aizklātā balsojumā ievēl no Satversmes tiesas tiesnešu vidus. Vēlēšanas notiek atklātā tiesas […]