Aktualitātes

21.04.2017.

Amatā stājas Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs

Šodien, 21. aprīlī, Artūrs Kučs deva tiesneša zvērestu un stājās Satversmes tiesas tiesneša amatā. Artūrs Kučs dzimis 1975. gada 9. decembrī. Artūrs Kučs studējis Latvijas Universitātē un ieguvis divus bakalaura grādus: 1999. gadā politikas zinātņu bakalaura grādu starptautiskajās attiecībās, bet 2001. gadā – tiesību zinātņu bakalaura grādu. Maģistra studiju laiku pavadījis Padujas universitātē (Itālija) un […]

21.04.2017.

Ierosināta lieta par normām, kas liedz pedagogiem pieteikties profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un samazina piemaksas apmēru par kvalitātes pakāpi

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2017. gada 20. aprīlī ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 91. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 91. pantam un Izglītības likuma 49.1 panta pirmajai un trešajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Apstrīdētās normas […]

20.04.2017.

Artūrs Kučs dos tiesneša zvērestu un stāsies Satversmes tiesas tiesneša amatā

Piektdien, 21.aprīlī, Artūrs Kučs dos tiesneša zvērestu un sāks pildīt Satversmes tiesas tiesneša amata pienākumus. Saeima Artūru Kuču Satversmes tiesas tiesneša amatā apstiprināja 2016. gada 22. decembrī. Satversmes tiesas tiesneša zvērestu pieņem Valsts prezidents. Tiesnesis dod zvērestu būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas […]

19.04.2017.

Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova uzstāsies ar priekšlasījumu par Eiropas tiesību vēsturi

Rīt, 20. aprīlī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks populārzinātniski Latvijas Universitātes (LU) lektoru priekšlasījumi par Eiropas tiesību vēsturi, Eiropas Savienības (ES) dibināšanu, tās attīstību un gaidāmajām izmaiņām, kas tieši saistītas ar Brexit jeb Lielbritānijas izstāšanās no ES. Viena no lektorēm šajā pasākumā būs Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova, kura uzstāsies ar priekšlasījumu par Eiropas tiesību vēsturi. Sanita […]

18.04.2017.

Satversmes tiesas kolektīvs piedalīsies Alderu parka sakopšanā

Sestdien, 22. aprīlī, Satversmes tiesas kolektīvs piedalīsies Lielajā talkā un dosies uz Ādažu novada Alderiem, lai piedalītos Alderu parka sakopšanā. 1888. gada 7. februārī Alderu muižā dzimis viens no Satversmes tēviem, izcils jurists, politiķis, rakstnieks un sabiedriskais darbinieks Fēlikss Cielēns. Turpinot Satversmes pieņemšanas 95. gadadienas godināšanu, Alderu parka sakopšana būs simbolisks cildinājums Fēliksam Cielēnam, viņa ģimenei, kā arī […]

11.04.2017.

Ierosināta lieta par tiesībām iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošajiem materiāliem un tiesībām šī procesa ietvaros pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu

Satversmes tiesa 2017. gada 10. aprīlī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 629. panta piektā daļa: “Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties […]

10.04.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs uzrunā Latvijas zvērinātu advokātu saimi

Piektdien, 7. aprīlī, norisinājās Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce. Pasākumā uzrunu teica Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, kā arī citas amatpersonas, tostarp Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Uzrunājot klātesošos kopsapulces dalībniekus, Aldis Laviņš teica: “Jūsu paveiktais darbs advokatūras institūta attīstībā un nostiprināšanā ir ievērojams. Taču svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka sabiedrībā veidojas […]

06.04.2017.

Satversmes tiesā viesojas delegācija no Ukrainas

Ceturtdien, 6. aprīlī, Satversmes tiesā bija ieradusies delegācija no Ukrainas. Delegācijas pārstāvji tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāju Allu Spali. Vizītes mērķis bija uzzināt, kā Latvijā tiek īstenota konstitucionālā kontrole nolūkā nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību. Vizītes laikā delegācijas pārstāvjiem tika sniegta informācija par Satversmes tiesas darbu un Satversmes tiesas procesu. […]

06.04.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās konferencē par latviskuma kā vērtības izpēti

Šodien, 6. aprīlī, Latvijas Universitātes (LU) Lielajā Aulā norisinājās konference “Latviskums – valsts augstākā vērtība, tā izpratne audiovizuālajos medijos”. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš konferencē uzstājās ar priekšlasījumu par valsts konstitucionālās identitātes aizsardzību Satversmes tiesas praksē. Aldis Laviņš, uzrunājot konferences dalībniekus, teica: “Konstitucionālās identitātes elementi raksturo pašu valsti un tās iekārtu. Šie elementi ir Latvijas teritorija, […]

06.04.2017.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par valsts amatpersonas statusa noteikšanas maksātnespējas procesa administratoriem atbilstību vienlīdzības principam

Satversmes tiesa 2017. gada 6. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2016-10-01 “Par Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas otrā teikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 26. punkta un pārejas noteikumu 22.2 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas otrais teikums nosaka: “Amata […]