Aktualitātes

18.01.2017.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem internetā

2017. gada 18. janvārī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2016-09-01 „Par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32. panta pirmās daļas vārda „internetā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”. Apstrīdētā norma Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32. panta pirmā daļa (redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 14. jūlijam) noteica: „Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu […]

12.01.2017.

Tiekas Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāji

Ceturtdien, 12. janvārī, Augstākajā tiesā notika Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāju tikšanās. Tās laikā Aldis Laviņš un Ivars Bičkovičs pārrunāja abu augstāko tiesu varas institūciju darba aktualitātes un turpmāko sadarbību. Amatpersonas sarunā apstiprināja informācijas apmaiņas nepieciešamību starp abām tiesām gan judikatūras atziņu jomā, gan tiesu darba nodrošināšanas un administrēšanas jautājumos. Satversmes tiesas priekšsēdētājs arī […]

11.01.2017.

Noslēgusies tiesas sēde lietā par kārtību, kādā tiek izskatīts jautājums par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam anulēšanu

Šodien Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir turpinājusi skatīt lietu Nr. 2016‑06‑01 „Par likuma „Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”. Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu šā gada 10. februārī plkst. 10:00.

10.01.2017.

Ierosināta lieta par lojalitātes prasībām pedagogiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2017. gada 10. janvārī ierosināja lietu „Par Izglītības likuma 30. panta ceturtās un sestās daļas, 48. panta piektās un sestās daļas, 50. panta 5. punkta un 51. panta pirmās daļas 2.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Izglītības likuma 30. panta ceturtā daļa noteic, ka par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt […]

10.01.2017.

Ierosināta lieta par trokšņu regulējumu mototrašu tuvumā

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2017. gada 10. janvārī ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikuma 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz ārpus telpām izvietotajām mototrasēm individuālo dzīvojamo māju un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam”. Apstrīdētā norma Apstrīdētā Ministru kabineta noteikumu norma paredz vides trokšņa robežlielumus […]

06.01.2017.

Ierosināta lieta par Valsts valodas likuma normām

2017. gada 4. janvārī Satversmes tiesa ierosināja lietu „Par Valsts valodas likuma 18. panta pirmās daļas un 21. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētās normas Valsts valodas likuma 18. panta pirmā daļa paredz, ka Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā. Savukārt 21. panta pirmā daļa citastarp noteic, ka šis noteikums attiecināms arī uz privātām […]

21.12.2016.

Ierosināta lieta par tiesnešu atlīdzības apmēra noteikšanu

2016. gada 21. decembrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Apstrīdētās normas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) 4. panta devītā daļa: „Tiesneša mēnešalgu nosaka, to piesaistot […]

15.12.2016.

Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par normu, kas atceļ lauksaimnieku priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsta mantošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa 2017. gada 31. janvārī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu Nr. 2016‑04‑03 „Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 „Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 „Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments „Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam””” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Šā gada 15. novembrī tiesa sāka skatīt lietu […]

13.12.2016.

Pārtraukums tiesas sēdē lietā par kārtību, kādā tiek izskatīts jautājums par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam anulēšanu

Šodien Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir skatījusi lietu Nr. 2016‑06‑01 „Par likuma „Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”. Sēdē ir uzklausīti lietas dalībnieku pārstāvji, kā arī vairākas pieaicinātās personas. Satversmes tiesa turpinās skatīt lietu 2017. gada 3. janvārī […]

09.12.2016.

Iznācis Satversmes tiesas jubilejai veltīts laikraksts

2016. gada 9. decembrī aprit 20 gadi, kopš Satversmes tiesa uzsāka darbu. Par godu šai gadadienai nedēļraksta “Jurista Vārds” 6. decembra numurs ir veltīts Satversmes tiesai un Satversmes tiesas procesam. Satversmes tiesai veltītais numuru nedēļraksta “Jurista Vārds” redakcija sagatavojusi sadarbībā ar Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem. Tajā iekļautas visu Satversmes tiesas tiesnešu pārdomas par jautājumu “Kas ir […]