Aktualitātes

29.06.2017.

Ministru kabineta noteikumu normas, kas nosaka minimālo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādes 10. klasē vai vidusskolā kopumā, pieņemtas, pārkāpjot likumdevēja piešķirto pilnvarojumu

Satversmes tiesa 2017. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2016-23-03 “Par Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Apstrīdētās normas  Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu […]

28.06.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences kongresā

Šodien, 28. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un viņas padomniece Laila Jurcēna piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā, kas līdz 1. jūlijam norisināsies Batumi, Gruzijā. Ineta Ziemele kongresā uzstāsies ar priekšlasījumu par Satversmes tiesas lomu konstitucionālo principu saglabāšanā un piemērošanā. Eiropas Konstitucionālo tiesu Konference ir organizācija, kas apvieno pārstāvjus no Eiropas valstu konstitucionālajām tiesām un citām konstitucionālo […]

20.06.2017.

Satversmes tiesas tiesneši piedalās starptautiskos tiesību zinātņu pasākumos

Pirmdien, 19. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele atklāja starptautisku Vasaras skolu Eksanprovansā, Francijā. Savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš no 19. jūnija līdz 20. jūnijam apmeklē Čehijas Augstākās tiesas organizētu starptautisku konferenci Brno, Čehijā. Vasaras skolas atklāšanas pasākumā Ineta Ziemele teica runu un uzstājās ar galveno priekšlasījumu par aktuālo Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) praksi. Vasaras skola norisināsies līdz pat […]

15.06.2017.

Norma, kas personas tiesības uz priekšlaicīgo pensionēšanos saista ar tās bērna ar invaliditāti aprūpes laikā piemērotajos PSRS normatīvajos aktos paredzētajiem invaliditātes noteikšanas kritērijiem, neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2017. gada 15. jūnijā ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2016-11-01 “Par likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtā daļa: “Tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par […]

15.06.2017.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs lasa lekcijas par mediju tiesībām Vasaras skolā Igaunijā

Šodien, 15. jūnijā, Satversmes tiesas tiesnesis un Latvijas Universitātes asociētais profesors Artūrs Kučs piedalās starptautiskā Vasaras skolā Sāmsalā, Igaunijā. Artūrs Kučs būs viens no pasniedzējiem, kurš studentiem vadīs nodarbības un lasīs lekcijas mediju tiesībās. Vasaras skolas laikā studentiem būs iespēja uzklausīt vairāku pasniedzēju lekcijas par aktuālajiem tiesību jautājumiem mediju tiesībās un par šo tiesību izpausmēm digitālajā vidē. Mācībspēku vadībā […]

13.06.2017.

Iznākusi Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta grāmata

Par godu pērn aizvadītajam Satversmes tiesas jubilejas gadam iznākusi grāmata “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”. Ar tādu pašu nosaukumu Satversmes tiesa 2016. gada maijā rīkoja starptautisku konferenci, kas pulcēja vairāku Eiropas valstu konstitucionālo tiesu pārstāvjus. Grāmata simboliski sākas ar pirmā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aivara Endziņa priekšvārdu. Tam seko vērienīgs Satversmes tiesas nozīmīgāko vēstures notikumu apskats, kā arī […]

09.06.2017.

Noslēdzas ikgadējā Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konference

Šodien, 9. jūnijā, noslēdzas Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konference par likumu kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem konstitucionālās tiesas nolēmumos. Konstitucionālo tiesu tiesneši diskutēja par to, kādas metodes konstitucionālās tiesai jāizmanto, lai izvērtētu normatīvo aktu kvalitāti. Latvijas un Lietuvas konstitucionālo tiesu tiesneši dalījās pieredzē un izteica priekšlikumus likumdošanas kvalitātes uzlabošanai un konstitucionālās kontroles tvēruma paplašināšanai. Tiesneši bija […]

08.06.2017.

Tiek atklāta ikgadējā Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konference

Šodien, 8. jūnijā, Satversmes tiesas tiesneši uzņem Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešus un tiesas pārstāvjus. Par godu šim notikumam Satversmes tiesa organizē divu dienu konferenci “Likumu kvalitātes izvērtēšana konstitucionālās tiesas nolēmumos: vērtēšanas kritēriji un principi”. Konferenci atklās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Daiņus Žalims (Dainius Žalimas). “Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas divpusējās konferences ir kļuvušas […]

07.06.2017.

Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē tiesneši un prokurori no Eiropas Savienības valstīm

Šodien, 7. jūnijā, Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas programmas ietvaros bija ieradušies tiesneši un prokurori no vairākām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Ārvalstu viesus Satversmes tiesā uzņēma Satversmes tiesas padomnieks Kristaps Tamužs. Apmeklējuma laikā dalībniekiem tika sniegta informācija par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, Satversmes tiesas funkcijām, kompetenci un darba metodēm. Sarunas laikā tika sniegts ieskats Satversmes tiesas procesā […]

06.06.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz interviju Latvijas Radio 1 raidījumam “Krustpunkti”

Šodien, 6. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju Latvijas Radio (LR) raidījumā “Krustpunkti”. Sarunas pirmajā pusē Inetu Ziemeli izjautāja laikraksta “Latvijas Avīze” žurnāliste Māra Libeka, nacionālās informācijas aģentūras LETA žurnāliste Zelma Strupka un LR žurnālists Aidis Tomsons, savukārt sarunas noslēgumā interesējošos jautājumus uzdeva radio klausītāji. Ineta Ziemele intervijas sākumā atbildēja uz jautājumu par Satversmes tiesā notikušajām priekšsēdētāja […]