tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

05.12.2019.

Absolūtais aizliegums kļūt par otra laulātā bērna adoptētāju personai, kura sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, neatbilst Satversmes 110. pantam

2019. gada 5. decembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019‑01‑01 “Par Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punktā noteikts, ka par adoptētāju nedrīkst būt persona, kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. […]

03.12.2019.

Noslēgusies Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu vizīte Satversmes tiesā

28. un 29. novembrī Satversmes tiesas tiesneši divpusējās sadarbības ietvaros tikās ar Armēnijas Republikas (turpmāk – Armēnija) Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Četrās darba sesijās puses apsprieda jaunāko tiesu judikatūru, pārrunāja ar tiesnešu neatkarību, valsts amatpersonu atbildību un imunitāti saistītus jautājumus, kā arī pievērsās likumdošanas kvalitātes aspektiem. Ieskatu jaunākajā tiesu judikatūrā sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Armēnijas […]

02.12.2019.

Satversmes tiesas juristi pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Savienības Vispārējo tiesu

Laikā no 26.  līdz 28. novembrim Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale, tiesas padomnieks Sandijs Statkus un tiesneša palīgs Andris Pumpišs pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST) un Eiropas Savienības Vispārējo tiesu (turpmāk – ESVT) Luksemburgā. Viņi tikās ar ESVT tiesnesi Ingu Reini, tiesneses palīdzi Vinetu Bei, EST ģenerāladvokāti Eleonoru V. […]

28.11.2019.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska starptautiskā sanāksmē runā par Satversmes tiesas judikatūru sociālo un ekonomisko tiesību jomā

Šodien, 28. novembrī, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska piedalās CoE-FRA-ENNHRI-EQUINET Sociālo un ekonomisko tiesību platformas 9. sanāksmē, kurā sniedza priekšlasījumu par sociālajām un ekonomiskajām tiesībām, vēršot uzmanību uz to, kā šīs tiesības atklātas un konkretizētas Satversmes tiesas judikatūrā. Priekšlasījuma sākumā tiesnese Rezevska stāstīja, kā Latvijas Republikas Satversme (turpmāk – Satversme) regulē sociālās un ekonomiskās tiesības. Viņa uzsvēra, ka […]

27.11.2019.

Satversmes tiesas tiesneši uzņems Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešus

28. un 29. novembrī Satversmes tiesas tiesneši divpusējās sadarbības ietvaros tiksies ar Armēnijas Republikas (turpmāk – Armēnija) Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Četrās darba sesijās puses apspriedīs jaunāko tiesu judikatūru, pārrunās ar tiesnešu neatkarību, valsts amatpersonu atbildību un imunitāti saistītus jautājumus, kā arī pievērsīsies likumdošanas kvalitātes aspektiem. Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegāciju vadīs tiesas priekšsēdētājs Hrairs Tovmasjans (Hrayr Tovmasyan). Tās […]

26.11.2019.

Ierosināta lieta par 2019. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma studijām valsts dibinātās augstskolās atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2019. gada 25. novembrī ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas […]