Rīt plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic vecuma pensijas minimālo apmēru

04.11.2020.

Trešdien, 4. novembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2020-07-03 “Par Ministru kabineta 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 “Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2. apakšpunkta, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim), kā arī Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 “Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru” 2. punkta un 3.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 109. pantam”.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Lieta ir ierosināta pēc Augstākās tiesas un tiesībsarga pieteikumiem. Augstākā tiesa viedokli iepriekš pauda rakstveida pieteikumā. Tiesas sēdē pieteikumu iesniedzēju viedokli attālināti pauda tiesībsargs Juris Jansons un tiesībsarga biroja pilnvarotā pārstāve Ineta Rezevska.

Ministru kabineta viedokli pārstāvēja Ministru kabineta Juridiskā departamenta juriskonsulte Aiga Ābele un Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska.

Pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas un izjautāšanas Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī pieaicinātās personas – Saeimas – pārstāvim Saeimas juridiskā biroja padomniekam Mārtiņam Birģelim.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies ceturtdien, 5. novembrī, plkst. 10.00.

Nākamajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Valsts kontrolei un Edgaram Voļskim.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 5. novembrī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 4. novembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-07-03