Laika Josla

2011
1. jūlijs

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, kas citstarp paredz Tieslietu padomes tiesības vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, kā arī piedalīties Satversmes tiesas tiesnešu kandidātu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā.
3. jūnijs

Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci

Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci
Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci (priekšsēdētāja amata pienākumus pildījusi līdz 28.02.2014., kad ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētāju).
22. maijs

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XV Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XV Kongresā “Konstitucionālās kontroles orgānu funkcijas un attiecības ar citiem valsts varas orgāniem” (Bukarestē, Rumānijā).
14. janvāris

Satversmes tiesa piedalās Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences II Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences II Kongresā “Varas dalīšana un konstitucionālās kontroles orgānu neatkarība” (Riodežaneiro, Brazīlijā).
2010
3. decembris

Satversmes tiesas konference “Tiesas pieteikums Satversmes tiesai”

Satversmes tiesas konference “Tiesas pieteikums Satversmes tiesai”.
25. novembris

Spriedums lietā Nr. 2010-06-01 par konstitucionālo institūciju budžetu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2010-06-01 par konstitucionālo institūciju budžetu. Tiesa formulē budžeta neatkarības doktrīnu.
8. septembris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu IX konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu IX konference “Tiesiskās paļāvības princips konstitucionālās tiesas praksē” (Daugavpilī, Latvijā).
28. jūnijs

Tiesneša Vineta Muižniece, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra

Tiesneša Vineta Muižniece, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra
Svinīgo solījumu nodod un tiesneša amatā stājas Vineta Muižniece. Viktoru Skudru ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 22.05.2011.).
13. maijs

Spriedums lietā Nr. 2009-94-01 par dubultpilsonību

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2009-94-01 par dubultpilsonību. Tiesa atzīst, ka valsts kontinuitāte attiecas arī uz pilsonības jomu un personai nav subjektīvo tiesību uz dubultpilsonību.
28. februāris

Pētījuma rezultāti: Satversmes tiesai uzticas 70% Latvijas pilsoņu

Tirgus izpētes kompānijas “GFK” veiktā aptaujā noskaidrots, ka Satversmes tiesai uzticas 70% Latvijas pilsoņu. * Avots: www.leta.lv
18. janvāris

Spriedums lietā Nr. 2009-11-01 par tiesnešu atlīdzību

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2009-11-01 par tiesnešu atlīdzību. Tiesa atzīst, ka konstitucionālajām institūcijām ir pienākums sadarboties, lai nodrošinātu tiesu neatkarību un tiesnešu finansiālo drošību.
1. janvāris

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, nosakot papildu prasības Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem, tostarp ieviešot minimālo vecumu.
2009
31. decembris

Satversmes tiesa gada laikā izskata 475 pieteikumus un ierosina 117 lietas

Satversmes tiesa gada laikā izskata 475 pieteikumus un ierosina 117 lietas (tas ir līdz šim lielākais pieteikumu un lietu skaits gadā).
21. decembris

Spriedums lietā Nr. 2009-43-01 par pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2009-43-01 par pensiju samazināšanu. Tiesa atzīst, ka likumdevējam arī finanšu lejupslīdes apstākļos ir saistošas personu pamattiesības, īpaši sociālo tiesību jomā.
6. novembris

Starptautiska konference “Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības iesniedzējs”

Starptautiska konference “Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības iesniedzējs”, kuru organizē Satversmes tiesa un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija).
2. septembris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VIII konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VIII konference “Konstitucionālie vides aizsardzības aspekti Konstitucionālās tiesas jurisprudencē” (Druskinikos, Lietuvā).
26. augusts

Ierosināta pirmā lieta pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera pieteikuma

Ierosināta pirmā lieta pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera pieteikuma (lieta Nr. 2009-77-01 par Publisko iepirkumu likuma regulējumu).
13. jūnijs

Armēnijas Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā

Armēnijas Konstitucionālās tiesas vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesvedības aktuālie jautājumi”.
13. aprīlis

Eiropas Cilvēktiesību tiesas vizīte Latvijas Republikā

Eiropas Cilvēktiesību tiesas vizīte Latvijas Republikā
Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētāja Žana Pola Kostas, tiesneses Inetas Ziemeles un Tiesas sekretariāta vadītāja vietnieka Maikla O’Boila vizīte Latvijas Republikā (organizē Satversmes tiesa).
7. aprīlis

Spriedums lietā Nr. 2008-35-01 par Lisabonas līgumu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2008-35-01 par Lisabonas līgumu. Tiesa atzīst, ka Latvija ir pievienojusies Eiropas Savienībai nolūkā stiprināt savu demokrātiju un dalība Eiropas Savienībā nepārkāpj tautas suverenitātes principu.
21. janvāris

Satversmes tiesa piedalās Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences I Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Pasaules konstitucionālās justīcijas konferences I Kongresā “Konstitucionālās justīcijas ietekme uz sabiedrību un vispasaules tiesu prakses attīstība cilvēktiesību jomā” (Keiptaunā, Dienvidāfrikā).
2008
4. decembris

Starptautiska konference “Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļai “Cilvēka pamattiesības” desmit gadi: aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas”

Starptautiska konference “Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļai “Cilvēka pamattiesības” desmit gadi: aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas”
Starptautiska konference “Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļai “Cilvēka pamattiesības” desmit gadi: aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas”, kuru organizē Satversmes tiesa.
20. oktobris

Aivars Endziņš un Gunārs Kūtris apbalvoti ar Tieslietu sistēmas Pirmās pakāpes goda zīmi

Pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris apbalvoti ar Tieslietu sistēmas Pirmās pakāpes goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.
3. maijs

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIV Kongresā

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIV Kongresā “Tiesiskā regulējuma trūkumi: problēmas un risinājumi konstitucionālo tiesu praksē” (Viļņā, Lietuvā).
14. marts

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, kas citstarp noteic Satversmes tiesas lēmumā par tiesvedības izbeigšanu ietvertās tiesību normu interpretācijas saistošo raksturu.
7. marts

Juri Jelāginu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku

Juri Jelāginu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 22.06.2010., kad izbeidzas viņa tiesneša pilnvaras).
17. janvāris

Spriedums lietā Nr. 2007-11-03 par Rīgas teritorijas plānojumu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2007-11-03 par Rīgas teritorijas plānojumu. Tiesa norāda, ka nacionālie tiesību akti ir interpretējami, citstarp izmantojot Eiropas Kopienu Tiesas (šobrīd – Eiropas Savienības Tiesa) sniegto interpretāciju.
2007
7. decembris

Satversmes tiesas konference

Satversmes tiesas konference “Lietas ierosināšana Satversmes tiesā”.
29. novembris

Spriedums lietā Nr. 2007-10-0102 par Latvijas un Krievijas robežlīgumu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2007-10-0102 par Latvijas un Krievijas robežlīgumu. Tiesa nostiprina Latvijas Republikas valstiskuma kontinuitātes doktrīnu.
7. septembris

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VII konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VII konference “Ultra vires princips konstitucionālās tiesas praksē” (Ventspilī, Latvijā).
23. maijs

Tiesnese Kristīne Krūma

Tiesnese Kristīne Krūma
Tiesneša zvērestu dod un amatā stājas Kristīne Krūma.
31. janvāris

Tiesneši Viktors Skudra, Kaspars Balodis, priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis

Tiesneši Viktors Skudra, Kaspars Balodis, priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis
Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas Viktors Skudra un Kaspars Balodis. Gunāru Kūtri ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju (pārvēlēts 27.01.2010. un 23.01.2013., vadījis tiesu līdz 19.02.2014.). Uldi Ķini ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 07.03.2008., kad Satversmes tiesa aptur viņa tiesneša pilnvaras sakarā ar..Read More
5. janvāris

Tiesnesis Uldis Ķinis

Amatā stājas tiesnesis Uldis Ķinis.
2006
8. decembris

Apbalvojums tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam no Lietuvas

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš apbalvots ar Lietuvas Republikas ordeņa “Par nopelniem Lietuvai” komandiera krustu par personisku ieguldījumu sadarbības veicināšanā starp Lietuvas un Latvijas valstīm tieslietās.
7. decembris

Satversmes tiesas 10. gadadienai veltīta starptautiska konference

Satversmes tiesas 10. gadadienai veltīta starptautiska konference “Latvijas Republikas Satversmes tiesas loma Latvijas Republikas Satversmē noteikto vērtību aizsardzībā: desmit gadu pieredze un attīstības perspektīvas”, kuru organizē Satversmes tiesa, Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) un Vācijas fonds starptautiskajai juridiskajai sadarbībai.
16. oktobris

Polijas Republikas Konstitucionālā tribunāla vizīte

Polijas Republikas Konstitucionālā tribunāla vizīte Satversmes tiesā, darba tēma “Konstitucionālās tiesas spriedumu izpilde”.
27. septembris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VI konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VI konference “Personas sociālās tiesības konstitucionālo tiesu jurisprudencē” (Dubiņģos, Lietuvā).
6. jūnijs

Gunāru Kūtri ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku

Gunāru Kūtri ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 31.01.2007., kad ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsēdētāju).
2005
16. decembris

Spriedums lietā Nr. 2005-12-0103 par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2005-12-0103 par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu. Tiesa atzīst, ka atsevišķos gadījums politiskiem lēmumiem piemīt tiesību dimensija un šādos gadījumos minēto lēmumu tiesiskums var tikt izvērtēts Satversmes tiesā.
16. jūnijs

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu V konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu V konference “Tiesiskas valsts princips un tiesības uz taisnīgu tiesu” (Bīriņos, Latvijā).
13. maijs

Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIII Kongress

Satversmes tiesa piedalās Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XIII Kongresā “Cilvēktiesību ierobežojumu kritēriji konstitucionālo tiesu praksē” (Nikosijā, Kiprā).
13. maijs

Spriedums lietā Nr. 2004-18-0106 par mazākumtautību skolām

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2004-18-0106 par mazākumtautību skolām. Tiesa atzīst, ka likumdevējs var paredzēt personu pienākumu izglītību valsts un pašvaldību izglītības iestādēs iegūt valsts valodā.
2004
7. jūlijs

Spriedums lietā Nr. 2004-01-06 par ceļošanas dokumentiem

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2004-01-06 par ceļošanas dokumentiem. Tiesa pirmo reizi atzīst, ka Eiropas Savienības tiesības ir daļa no Latvijas tiesību sistēmas.
26. maijs

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu IV konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu IV konference “Konstitucionālo tiesu loma Eiropas Savienības dalības kontekstā” (Palangā, Lietuvā).
19. aprīlis

Apbalvojums tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam no Itālijas

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš apbalvots ar Itālijas valsts otrās šķiras ordeni “Grande Ufficiale”.
25. februāris

Tiesnese Aija Branta

Amatā stājas tiesnese Aija Branta.
6. februāris

Tiesnesis Gunārs Kūtris

2004. gada 6. februārī zvērestu nodeva tiesnesis Gunārs Kūtris, kurš stājās Anitas Ušackas vietā – viņa kā Latvijas pārstāve tika ievēlēta par tiesnesi Starptautiskajā Krimināltiesā.
2003
25. marts

Spriedums lietā Nr. 2002-12-01 par nekustamo īpašumu denacionalizāciju

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2002-12-01 par nekustamo īpašumu denacionalizāciju. Tiesa atzīst, ka Latvijai nav iespēju novērst visas okupācijas sekas un šīs sekas vienādi ietekmē visu Latvijas sabiedrību.
2002
10. oktobris

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu III konference

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu III konference “Personu vienlīdzības princips konstitucionālo tiesu tiesvedībā” (Tukumā, Latvijā).
23. septembris

Spriedums lietā Nr. 2002-08-01 par Saeimas vēlēšanu barjeru

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2002-08-01 par Saeimas vēlēšanu barjeru. Tiesa atzīst, ka piecu procentu barjeras noteikšana Saeimas vēlēšanās neapdraud pilsoņu brīvas gribas izpaudumu.