Sanita Osipova

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece
Prof.,Dr.iur.

Sanita Osipova dzimusi 1968. gada 26. septembrī.

1991. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur 1998. gadā ieguvusi arī doktora grādu, aizstāvot disertāciju „Lībekas pilsētas tiesības un to ietekme Hanzas savienības pilsētās”.

No 1991. līdz 2001. gadam strādājusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedrā – līdz 1998. gadam kā asistente un lektore, bet vēlāk kā docente. No 1998. līdz 1999. gadam vadījusi arī Tiesību katedras darbu Biznesa augstskolā „Turība”. Savukārt no 1999. līdz 2001. gadam bijusi Biznesa augstskolas „Turība” Juridiskās fakultātes dekāne un asociētā profesore. No 2001. gada līdz apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā Sanita Osipova bija Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja. 2006. gadā ievēlēta par Latvijas Universitātes profesori.
Sanita Osipova veikusi plašu zinātnisko darbību, piedaloties ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, veicot pētījumus, kā arī rakstot mācību grāmatas un zinātniskos rakstus. Kā viesprofesore un vieszinātniece strādājusi Minsteres Vestfāles Vilhelma universitātē.

Sanita Osipova ir vairāk nekā 40 dažādu publikāciju autore par tiesību teorijas un vēstures, kā arī tiesību socioloģijas jautājumiem. Viņa arī vadījusi dažādus tiesību zinātnes projektus, kā arī zinātniskās, akadēmiskās un profesionālās komisijas.

Pēc apstiprināšanas Saeimā 2011. gada jūlijā Satversmes tiesas tiesneses pienākumus sākusi pildīt 17. augustā.

2017. gada 16. maijā ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieci.

2018. gada 4. decembrī Sanitai Osipovai tika piešķirts Valsts policijas apbalvojums “Jubilejas Goda zīme “Latvijas Valsts policijai 100””.