Gunārs Kusiņš

Satversmes tiesas tiesnesis

Gunārs Kusiņš dzimis 1963. gada 14. maijā.
1989. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. No 1989. līdz 1993. gadam bijis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valsts un starptautisko tiesību zinātņu katedras lektors. Kopš 1993. gada ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektors.

No 1990. līdz 1993. gadam bijis Latvijas Republikas Augstākās Padomes Likumdošanas jautājumu komisijas konsultants. No 1993. gada līdz 2014. gadam vadījis Saeimas Juridisko biroju.

No 2007. līdz 2013. gadam bijis Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas loceklis.

Vairāku publikāciju autors par konstitucionālo tiesību jautājumiem.

2010. gada 1. maijā Gunārs Kusiņš apbalvots ar III šķiras Triju zvaigžņu ordeni.

2014. gada 6. februārī Gunārs Kusiņš apstiprināts par Satversmes tiesas tiesnesi un šajā amatā stājies 2014. gada 19. februārī.