Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-74-03
Par Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. DL-1/2010 "Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Zivtiņas", kadastra Nr. 66600030167, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Izskatīta
Ieva Krūmiņa, Ieva Bāliņa, Ieva Andersone, Juris Leimanis, Normunds Ignatovs, Maija Lubiņa un Aija Puhlova
12.10.2011.

14.10.2011.

Par Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. DL-1/2010 "Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Zivtiņas", kadastra Nr. 66600030167, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Telekomunikāciju operatora bāzes stacijas izvietošana un detālplānojums

Satversmes tiesa atzina Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. DL-01/2010 "Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Zivtiņas", kadastra Nr. 6660 003 0167, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam.

2010-74-03_Lemums_ierosinasana2352