Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-54-03
Par Grobiņas novada domes 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu", ar kuriem apstiprināti Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3/09 "Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Medzes pagasta teritorijā un Grobiņas novada domes 2010. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 62 "Detālplānojums īpašumam "Papardes" Medzes pagastā" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam
Izskatīta
Aldis Mežvids, Dzidra Pavāre, Ilma Rubene, Ausma Ieva Stals, Madars Valdmanis, Ināra Kurše, Veronika Ravdone, Elma Irneste, Goners Voldemārs Indriksons, Velta Reine, Zane Šenkevica, Jānis Midāns, Harijs Šuišels, Valerijs Gucs, Līga Guca, Ēriks Sarma, Gunita Skroderēna, Olga Samsonova, Rolands Ekšteins, Elvīra Saldeniece, Benita Ziemele, Dailis Ziemelis, Ieva Balode, Gunita Peipere, Vija Kaupiņa, Gunārs Magone, Gatis Magone, Edmunds Rubenis, Oskars Siņicins, Ramona Kraveca, Mārīte Kūlaine, Sintija Valdmane, Olita Ozola, Žanis Makužis, Mirjama Makuže un Gunārs Drullis
03.05.2011.

06.05.2011.

Par Grobiņas novada domes 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu", ar kuriem apstiprināti Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3/09 "Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Medzes pagasta teritorijā un Grobiņas novada domes 2010. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 62 "Detālplānojums īpašumam "Papardes" Medzes pagastā" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vēja elektrostacijas

Satversmes tiesa atzina Grobiņas novada domes 2009. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu", ar kuriem apstiprināti Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3/09 "Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Medzes pagasta teritorijā un Grobiņas novada domes 2010. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 62 "Detālplānojums īpašumam "Papardes" Medzes pagastā" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105.  un 115. pantam.

2010-54-03_Lemums_ierosinasana2314