Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-09-01
Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" (1997. gada 4. decembra redakcijā) 30. panta otrās daļas vārdu "ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Izskatīta
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments
13.10.2010.

15.10.2010.

Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" (1997. gada 4. decembra redakcijā) 30. panta otrās daļas vārdu "ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2010-09-01 "Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" (1997. gada 4. decembra redakcijā) 30. panta otrās daļas vārdu "ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam".

2010-09-01_Lemums_ierosinasana2244