Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2007-15-01
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam
Izskatīta
Jolanta Kalniņa-Levina
12.02.2008.

15.02.2008.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otro daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam un attiecībā uz Jolantu Kalniņu-Levinu, kā arī citām personām, kuras līdz šā sprieduma spēkā stāšanās brīdim ir uzsākušas savu aizskarto tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, par spēkā neesošu no 2006. gada 1. janvāra.

2007-15-01_Lemums_ierosinasana3337