Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2013-20-03
Par Rīgas domes 2008. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" 4.3. un 4.4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Izskatīta
Uldis Kaldovskis
06.11.2014.

10.11.2014.

Par Rīgas domes 2008. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" 4.3. un 4.4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Īpašumam piegulošo teritoriju kopšana

1. Satversmes tiesa atzina Rīgas domes 2008. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 125 ""Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"" 4.3. un 4.4. punktu, ciktāl normatīvais regulējums neparedz pašvaldības līdzdalību nekustamajiem īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanā un tīrīšanā, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un spēkā neesošiem no 2015. gada 1. maija.
2. Satversmes tiesa atzina Rīgas domes 2008. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 125 ""Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"" 4.3. un 4.4. punktu, ciktāl normatīvais regulējums neparedz pašvaldības līdzdalību nekustamajiem īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanā un tīrīšanā, attiecībā uz Uldi Kaldovski par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un spēkā neesošiem no 2011. gada 29. marta.

2013-20-03_Lemums_ierosinasana2504