Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2013-12-01
Par Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta, ciktāl tas skar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības administratīvo pārkāpumu lietvedībā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Inese Nikuļceva
24.04.2014.

28.04.2014.

Par Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta, ciktāl tas skar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības administratīvo pārkāpumu lietvedībā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Sods par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

1. Satversmes tiesa atzina Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, ciktāl tas neparedz tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt protokolu-paziņojumu transportlīdzekļa īpašniekam, kurš nav bijis transportlīdzekļa vadītājs brīdī, kad izdarīts transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, ciktāl tas neparedz tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt protokolu-paziņojumu transportlīdzekļa īpašniekam, kurš nav bijis transportlīdzekļa vadītājs brīdī, kad izdarīts transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums, attiecībā uz Inesi Nikuļcevu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2011. gada 1. decembra.
3. Noteikt, ka līdz brīdim, kad likumdevējs būs nodrošinājis Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta, ciktāl tas skar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības administratīvo pārkāpumu lietvedībā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam, transportlīdzekļa īpašniekam, kurš nebija transportlīdzekļa vadītājs brīdī, kad izdarīts transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums, šajā Satversmes pantā nostiprinātās pamattiesības nodrošināmas, dodot tam tādas pašas tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt protokolu-paziņojumu, kādas paredzētas transportlīdzekļa vadītājam.

2013-12-01_Lemums_ierosinasana2489