Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2011-10-01
Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta septītās daļas, 4. panta otrās daļas un 16. panta pirmās, otrās un trešās daļas, ciktāl tās attiecas uz tiesnešiem (zemesgrāmatu tiesnešiem) un prokuroriem, 4. panta devītās daļas, 6.1 panta, 6.2 panta, 14. panta pirmās daļas piektā teikuma, 15. panta septītās daļas, pārejas noteikumu 8.4 punkta, likuma "Par tiesu varu" 89.11 panta 9.1 daļas un 2010. gada 16. decembra likuma "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" 4. punkta un 10. punkta, kā arī 2010. gada 16. decembra likuma "Grozījumi Prokuratūras likumā" 2. punkta, 5. punkta daļā par 55. panta trešās daļas izslēgšanu, 6. punkta daļā par 57.1 panta ceturtās daļas, 57.2 panta un 57.5 panta izslēgšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam
Izskatīta
"Dina Suipe, Līga Hāzenfuse, Aija Reitupe, Ojārs Priedītis, Mārtiņš Birkmanis,Sandija Audzere, Inga Putra, Dzintars Melbārdis, Lauma Paegļkalna, LolitaAndersone, Kristīne Kalvāne-Radziņa, Ilona Petrovska, Dace Ābele, IlzeFreimane, Roze Paegle, Māris Šļakota, Staņislavs Linkevičs, Solvita Sērdiene,Stella Blūma, Agija Kudrēviča, Sandra Gintere, Valda Zommere, DzintraAmerika, Līvija Slica, Karina Krastiņa, Irina Kaļiņina, Ilze Amona, KasparsBerķis, Santa Liniņa, Anita Šteinberga, Māris Birzgalis, Linda Vīnkalna,Margarita Osmane, Zita Kupce, Gunta Viļumsone, Iveta Risberga, SanitaRūtena-Laizāne, Guna Krieviņa, Marita Šalto, Maija Miltiņa, Alfs Baumanis,Marika Bebriša, Sanita Rūtenberga, Ieva Reikmane, Inese Strelča, BaibaJakobsone, Signe Vilne, Jolanta Zaškina, Ingrīda Bite, Anita Dzērve, IneseRubina, Baiba Ozoliņa, Irēna Krastiņa, Dace Ķeire, Signe Dektere, SkaidrīteHrebtova, Diāna Dzērvniece, Ināra Jankēviča, Ziedonis Strazds, Santa Sondare,Elita Stelte-Auziņa, Agnese Veita, Iluta Kovaļova, Dzintra Zemitāne, SanitaStrakše, Iveta Meldere, Viktors Prudņikovs, Ilze Apse, Viesturs Gaidukēvičs,Anna Mihailova, Kristīne Vanaga, Inese Siliņeviča, Lauma Šteinerte, SantaBernharde, Žanete Žimante, Inta Rubene, Maruta Bite, Ināra Strautiņa, MadaraĀbele, Irīna Makovska, Olita Blūmfelde, Ieva Čudina, Vita Puškundze, JurisKokins, Iveta Kromāne, Kaspars Rinčs, Jānis Sauša, Inta Šteine, Laila Fogele,Dace Ruško, Nellija Paņkiva, Daiga Danšina, Irina Freimane, Iveta Kniploka,Judīte Mauliņa, Iveta Salaka, Didzis Aktumanis, Arnis Lapiņš, Indra Pelnēna,Maija Jansone, Sandra Briķe, Renars Jūrmalis, Aija Pomerance, Iveta Pūce,Jozs Darģis, Inga Kadiķe, Lolita Laure, Renāte Krasovska, Elita Grigoroviča,Ārija Ulaseviča, Ērika Gulbe, Valdis Muižnieks, Lilita Bārbele, VladislavsČeraps, Anna Knodze, Viktors Trušels, Brigita Baltraite, Adrija Kasakovska,Rita Bruce, Aelita Vancāne, Inese Mudele, Jolanta Bebriša, Sarmīte Daukšte,Lilija Kanaviņa, Inga Zālīte, Rinalda Liepiņa, Elga Sudāre, Kornēlija Poča,Dainis Pēteris Kļaviņš, Gunta Rezgoriņa, Ilze Lazdiņa, Dzintra Apine, DaceBlūma, Anita Bērziņa, Daina Ročāne, Līga Karlsone, Sandra Eglīte, OlgaMacpane, Ilona Rudzīte, Sarmīte Lucava, Igors Kligačs, Ilze Fišere, MaijaAndersone, Ineta Riekstiņa, Valija Grebežniece, Sarmīte Inberga, IvetaAndžāne, Irina Bogdanova, Lilita Kosoja, Marina Ribina, Indra Tikuma,Visvaldis Sprudzāns, Inese Skudra, Inese Belicka, Svetlana Maršāne, ElmārsLenšs, Ramiro Grandāns, Silva Reinholde, Vineta Ramba, Rita Vīva, AstraKlaiše, Zaiga Zaiceva, Biruta Ķeire, Laima Kraule, Linda Vēbere, IngrīdaJunghāne, Ināra Rozīte, Sandra Mertena, Vineta Vaiteika, Kārlis Stārasts,Krists Līcis, Sandra Strence, Skaidrīte Buivide, Ligita Gavare, Daiga Vilsone,Juris Freimanis, Dzintra Zvaigznekalna-Žagare, Inta Jēkabsone, SarmīteVamža, Uldis Danga, Silvija Sēbriņa, Dzintra Balta, Mairita Šķendere, LīgaBlūmiņa, Gunta Ozoliņa, Normunds Riņķis, Sandra Krūmiņa, Gunta Freimane,Inese Grauda, Milda Zelmene, Lidija Pliča, Lelde Grauda, Iveta Bērziņa,Mārtiņš Sviķis, Lauma Volberga, Zane Pētersone, Inta Zaļā, Gvido Ungurs,Ilze Celmiņa, Ilze Ošiņa, Sandra Amola, Ingūna Amoliņa, Iveta Brimerberga,Tamāra Broda, Brigita Būmeistere, Diāna Dumbre, Boriss Geimans, Smaida Gļazere, Rihards Hlevickis, Irīna Jansone, Daiga Kalniņa, Signe Kalniņa,Ligita Kuzmane, Zinaida Lagzdiņa, Irēna Logina, Aina Nicmane, JurisStukāns, Guntars Stūris, Ināra Šteinerte, Žaneta Vēvere, Iveta Vīgante, IneseLaura Zemīte, Ārija Ždanova, Marika Senkāne, Intars Bisters, AnitaČerņavska, Māra Katlapa, Ineta Ozola, Ļubova Kušnire, Inta Lauka, DaceJansone, Valērijs Maksimovs, Ervīns Kušķis, Ludmila Poļakova, AnitaPoļakova, Pēteris Opincāns, Andrejs Lepse, Daina Treija, Jānis Tiltiņš, AivarsUminskis, Vilis Donāns, Rudīte Vīduša, Jānis Neimanis, Andris Guļāns, IntaOrlicka, Lauma Aina Balaša, Odeta Turka, Dina Rīna, Ilze Ieviņa, IevaZabarovska, Inese Trēde, Inese Ziediņa, Teiksma Cīrule, Laila Gulbe, EveritaAncāne, Helmuts Naglis, Antra Tiltiņa, Skaidrīte Temļakova, Evika Klēpe,Sniedze Rūja, Elga Vespere, Ainars Hāns, Rita Briede, Indra Petruhno, AndrejsSirmais, Nadežda Gromova, Svetlana Budovska, Irina Priede, Atis Dzērvēns,Uldis Kursinskis, Ligita Arāja, Ivonna Ašmane, Ilona Živa, RaimondsStalidzāns, Juris Kalvišķis, Dace Siksna, Ieviņa Pickaine, Andis Šķēle, AnitaGrīnhagena, Ilze Ribakova, Gints Voicehovičs, Andrejs Meļņikovs, LolitaPaulāne, Baiba Rozenberga, Māris Salmiņš, Vilhelms Sausiņš, Rita Kravale,Aivars Egle, Baiba Balode, Dace Kunce, Kristīna Sīle, Venita Zalamane,Armīns Reinis, Liene Štauere, Renārs Sladzevskis, Linda Eze, Anda Kleina,Baiba Matuļone, Laila Grigāne, Sarmīte Daubure, Jurijs Besko, LāsmaZebuliņa, Jeļena Aleksejeva, Vija Ļeņova, Kaspars Cakuls, Agrita Valce,Vladimirs Krupskijs, Līga Sudakova, Vita Ozoliņa, Vineta Zvirbule, JūlijaKuzņecova, Ļubova Aņičkina, Irēna Sējāne, Zane Kabuce, Ludmila Orlova,Jānis Zunde, Lolita Ancāne, Evita Masule, Gundars Kārkliņš, Ilona Minajeva,Agnija Zvirgzdiņa, Sandra Daugaviete, Aldis Pundurs, Māris Urbāns, LieneJanuševska, Lita Sakoviča, Lelde Burve, Gaļina Ķapsna, Ruslans Novaks,Vadims Iļasovs, Jānis Ilsteris, Evija Freidenfelde-Sedleniece, MairisMackēvičs, Ivars Brangulis, Gints Bērziņš, Iveta Mētele, Agnis Pormalis, AivisZalužinskis, Viorika Jirgena, Evita Upeniece, Ineta Bebre, Irīna Poļevaja,Ludmila Masļakova, Antoņina Logutova, Ivars Kunigs, Zinaīda Egle, VeltaZaļūksne, Ilga Paegle, Margarita Dolgova, Jānis Ievītis, Vladimirs Zaharovs,Andis Mežsargs, Vita Hutore, Ivo Ivanovs, Gaitis Krieviņš, Daiga Krecu,Jeļena Kaminska, Gunda Kaparšmite, Anželika Merlaja, Aivars Buliņš, AldisĻeļevs, Igors Kobzevs, Alla Skurvide, Ingūna Šnepste, Ramona Bērziņa, JurisRadčenko, Dace Vanaga, Solvita Kristapa, Baiba Duncīte, Armands Bērziņš,Daiga Langina, Guntis Dreija, Regimants Stipins, Salvis Skaistais, InetaFreimane, Aivars Zgirskis, Lada Bogojavļevska, Inga Gavare, Sergejs Noviks,Vineta Žērbele, Signe Silanža, Edgars Bērziņš, Lidija Cīrule, Viktorija Šumska,Ando Skalbe, Rudīte Bilsena, Jānis Omuls, Andrejs Gvozdevs, AleksandrsStepanovs, Zinta Meija, Antra Lūse, Igors Gerasimins, Aleksandrs Černišovs,Gita Biezuma, Zinaida Pavlova, Sondra Ņikitina, Jurijs Stepanovs, IngrīdaGarkalne, Aivars Bergmanis, Māris Leja, Evija Daugule un Ilze Znotiņa."
28.03.2012.

29.03.2012.

Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta septītās daļas, 4. panta otrās daļas un 16. panta pirmās, otrās un trešās daļas, ciktāl tās attiecas uz tiesnešiem (zemesgrāmatu tiesnešiem) un prokuroriem, 4. panta devītās daļas, 6.1 panta, 6.2 panta, 14. panta pirmās daļas piektā teikuma, 15. panta septītās daļas, pārejas noteikumu 8.4 punkta, likuma "Par tiesu varu" 89.11 panta 9.1 daļas un 2010. gada 16. decembra likuma "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" 4. punkta un 10. punkta, kā arī 2010. gada 16. decembra likuma "Grozījumi Prokuratūras likumā" 2. punkta, 5. punkta daļā par 55. panta trešās daļas izslēgšanu, 6. punkta daļā par 57.1 panta ceturtās daļas, 57.2 panta un 57.5 panta izslēgšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesnešu algas III

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2011-10-01 "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta septītās daļas, 4. panta otrās daļas un 16. panta pirmās, otrās un trešās daļas, ciktāl tās attiecas uz tiesnešiem (zemesgrāmatu tiesnešiem) un prokuroriem, 4. panta devītās daļas, 6.1 panta, 6.2 panta, 14. panta pirmās daļas piektā teikuma, 15. panta septītās daļas, pārejas noteikumu 8.4 punkta, likuma "Par tiesu varu" 89.11 panta 9.1 daļas un 2010. gada 16. decembra likuma "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" 4. panta un 10. panta, kā arī 2010. gada 16. decembra likuma "Grozījumi Prokuratūras likumā" 2. panta, 5. panta daļā par 55. panta trešās daļas izslēgšanu, 6. panta daļā par 57.1 panta ceturtās daļas, 57.2 panta un 57.5 panta izslēgšanu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam".

2011-10-01_Lemums_ierosinasana2376
2011-10-01_Stenogramma