Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-55-0106
Par Operatīvās darbības likuma 7. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pantam un Operatīvās darbības likuma 35. panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Mairis Meimanis
11.05.2011.

13.05.2011.

Par Operatīvās darbības likuma 7. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pantam un Operatīvās darbības likuma 35. panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Operatīvo darbību tiesiskums

1. Satversmes tiesa atzina Operatīvās darbības likuma 7. panta piekto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Operatīvās darbības likuma 7. panta piekto daļu un 35. panta pirmās daļas pirmo teikumu par atbilstošu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pantam;
3. Satversmes tiesa atzina Operatīvās darbības likuma 35. panta pirmās daļas pirmo teikumu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2010-55-0106_Lemums_ierosinasana2316