Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-48-03
Par Rucavas novada domes 2009. gada 3. novembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem" daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Dunikas pagasta teritorijā un 2009. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 41"Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Šuķi" (kad.Nr. 6452 012 0156, kad.Nr. 6452 011 0012), "Skrandas" (kad.Nr. 6452 012 0007)" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam
Izskatīta
Inita Vecbaštika, Vilma Dobele, Kristīne Preisa, Vilma Varna, Ilmars Varna, Armands Varna, Anna Sedola, Sandra Beņuše, Miķeli Sīklis, Mareks Mihailovs, Spodra Mudīte Kundziņa, Indra Vadeiķīte, Jānis Kundziņš, Ilgvars Sīklis, Marta Mame, Elmārs Kārlis Mamis, Gatis Mamis, Jānis Kūma, Ausma Līna Balode un Irma Alvīne Kapilinska
24.02.2011.

01.03.2011.

Par Rucavas novada domes 2009. gada 3. novembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem" daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Dunikas pagasta teritorijā un 2009. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 41"Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Šuķi" (kad.Nr. 6452 012 0156, kad.Nr. 6452 011 0012), "Skrandas" (kad.Nr. 6452 012 0007)" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam

Satversmes tiesa atzina Rucavas novada domes 2009. gada 3. novembra saistošos noteikumus Nr. 27 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem" daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Dunikas pagasta teritorijā un 2009. gada 17. decembra saistošos noteikumus Nr. 41 "Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Šuķi" (kad. Nr. 6452 012 0156, kad. Nr. 6452 011 0012), "Skrandas" (kad. Nr. 6452 012 0007)" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam.

2010-48-03_Lemums_ierosinasana2303