Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-39-01
Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 20. punkta otrā teikuma (2009. gada 16. jūnija redakcijā) un trešā teikuma (2009. gada 1. decembra redakcijā), ciktāl tie noteic zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam
Izskatīta
Žanna Zujeva, Ilga Neimane, Ligita Vecauziņa, Liāna Liepiņa, Gita Grišāne, Sandra Breča, Agnese Skulme, Ilze Ieviņa, Ieva Zabarovska, Ilze Ieviņa, Kristīne Ozoliņa, Inese Kazjonova, Irēna Lavrinoviča, Una Melameda, Baiba Strauta, Smaida Grava, Inese Punte, Dainida Sarma, Ināra Jaunzeme, Ināra Zariņa, Dainis Šaicāns, Mairita Zadiņa, Māra Balode, Everita Ancāne, Antra Tiltiņa un Ināra Zabarovska
14.12.2010.

16.12.2010.

Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 20. punkta otrā teikuma (2009. gada 16. jūnija redakcijā) un trešā teikuma (2009. gada 1. decembra redakcijā), ciktāl tie noteic zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam

Satversmes tiesa atzina likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 20. punkta otro teikumu un trešā teikuma vārdus "no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim tiesnešu atlīdzību nosaka 73 procentu apmērā no darba samaksas, kas noteikta saskaņā ar šo pārejas noteikumu 17.  punktu", ciktāl tie noteic zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzību, par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam, ja no 2011. gada 1. janvāra darba samaksu nosaka un izmaksā atbilstoši likuma "Par tiesu varu" 120.1 pantam, t.i., saskaņā ar Satversmes tiesas 2010. gada 18. janvāra spriedumu lietā Nr. 2009-11-01.

2010-39-01_Lemums_ierosinasana2289